Tuesday, March 1, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

BẠN CÓ BIẾT : KHÔNG HẠT/TRÁI NÀO QUÁ CỨNG ĐỐI VỚI NHỬNG CON KHỈ NÂU BIẾT XỬ DỤNG ĐÁ /ROCK-WIELDING .(THEO NATIONAL GEOGRAPHIC JANUARY 2004 ) .


DỤNG CỤ ĐẢ TỪNG ĐƯỢC XEM/TOUT NHƯ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỂ PHÂN BIỆT NGƯỜI VÀ THÚ . NHƯNG THỰC TẾ , NHIỀU ĐỘNG VẬT ĐẢ DÙNG DỤNG CỤ , TỪ KHỈ GIỐNG NGƯỜI /KHỈ KHÔNG ĐUÔI/APE ĐẾN CHIM ĐẾN CÔN TRÙNG . MỚI ĐÂY CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẢ CÓ MỘT CÁI NHÌN ĐẠI CƯƠNG VỀ NHỬNG GIỐNG KHỈ HOANG DẢ ĐẢ DÙNG DỤNG CỤ VỚI MỘT CÁCH KHÔN NGOAN ĐÁNG NGẠC NHIÊN (SURPRISING SOPHISTICATED WAY) .

  
NHỬNG CON KHỈ MỦ NÂU/CAPUCHIN (CEBUS APELLA) SỐNG QUANH QUẨN/TOOL AROUND TẠI MỘT KHU RỪNG KHÔ RÁO HẺO LÁNH Ở ĐÔNG BẮC BRAZIL . SAU KHI ĐỂ NHỬNG TRÁI DỪA VỎ CỨNG/TOUGH-SHELLED TRÊN NHỬNG PHIẾN SA THẠCH MỎNG (SANDSTONE SLAB) , NHỬNG CON KHỈ NÀY ĐỨNG THẲNG – ĐÔI KHI DỰA VÀO ĐUÔI – NÂNG ĐÁ CÓ LẺ BẰNG ½ SỨC NẶNG CỦA CHÚNG , RỒI NGẨN ĐẦU CAO , CHÚNG ĐẬP MẠNH/NÉM PHỊCH XUỐNG/SLAM QUẢ DỪA . KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT CỨ BÚA CỦ NÀO , NHỬNG CON KHỈ NÀY SẺ MANG MỘT CỤC ĐÁ MÀ CHÚNG THÍCH TỚI CÁI “ĐE”/ANVIL . CHÚNG CỦNG ĐỂ NHỬNG QUẢ DỪA Ở NHỬNG CÁI HỐC NHỎ/SMALL PIT , CÓ TỪ NHỬNG LẦN ĐẬP DỪA TRƯỚC ĐÓ , VÀ NGỬI/SNIFF NHỬNG QUẢ DỪA GIỬA NHỬNG LẦN ĐẬP ĐỂ XEM NHÂN ĐẢ LỘ CHƯA/IS EXPOSED YET . NHỬNG CON KHỈ GIÀ RẤT GIỎI VỀ ĐẬP DỪA , NHỬNG NHỬNG CON TRẺ CỦNG CỐ GẮNG RẤT NHIỀU .
NHỬNG CON KHỈ NÀY ĐẢ HÀNH ĐỘNG THEO CÁCH MÀ CHÚNG TÔI NGHỈ CHỈ CÓ LOẠI KHỈ GIỐNG NGƯỜI LÀM ĐƯỢC , ' NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ LINH TRƯỞNG (PRIMATOLOGIST) DOROTHY FRAGASZY THUỘC ĐH GEORGIA NÓI ; BÀ DỰ ĐỊNH SẺ NGHIÊN CỨU CHI TIẾT VỀ VIỆC XỬ DỤNG DỤNG CỤ CỦA GIỐNG KHỈ NÀY . VÀ VÌ GIỐNG KHỈ NÀY CÓ QUAN HỆ RẤT XA/DISTANTLY RELATE ĐẾN KHỈ GIỐNG NGƯỜI , BÀ NÓI , KHẢ NĂNG NÀY CỦA CHÚNG PHẢI TIẾN HÓA MỘT CÁCH ĐỘC LẬP .
"CÁCH CỬ TẠ/DEAD LIFT THEO KIỂU (LỰC SỈ) SCHWARZENEGGER LÀM CHÚNG TÔI KINH NGẠC , “ CHARLES MUNN , MỘT NHÀ ĐỘNG VẬT HỌC CỦA TROPICAL NATURE   (MỘT NHÓM DU LỊCH SINH THÁI PHI LỢI NHUẬN) ; ÔNG LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BIẾT ĐƯỢC CÁCH XỬ DỤNG BÚA NÀY/THE HAMMER WIELDER TỪ DÂN ĐỊA PHƯƠNG . “ NHƯNG KHÔNG NGẠC NHIÊN VÌ NHỬNG CON KHỈ NÀY PHẢI LÀM VIỆC CẬT LỰC ĐỂ CÓ THỨC ĂN TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG CHỈ CÓ BỤI RẬM , KHÓ TRỒNG TRỌT/MARGINAL NHƯ VẬY . “

 

No comments:

Post a Comment