Wednesday, March 9, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

SỐNG TRÊN CẠNH SẮC CỦA LUỞI DAO CẠO / LIVING ON THE RAZOR'S EDGE .

BÀI NẦY NÓI VỀ MỘT KIẾN TẠO ĐỊA CHẤT LẠ LÙNG TẠI VÙNG TÂY ĐẢO MADAGASCAR Ở BỜ TÂY CỦA ẤN ĐỘ DƯƠNG . THEO NATIONAL GEOGRAPHICS THÁNG 11 , 2009 .

MỘT ĐÔ THỊ GỒM TOÀN NHỬNG THÁP ĐÁ VÔI MỌC LÊN Ở PHÍA TÂY ĐẢO MADAGASCAR , LÂN CẬN NÓ LÀ HẺM VỰC VÀ HANG . NHỬNG LỐI ĐI CHƯA TỪNG CÓ BÓNG NGƯỜI , DUNG CHỨA/SHELTER VÀI CHỦNG LOẠI KỲ LẠ NHỨT CỦA ĐẢO – VÀ CỦA THẾ GIỚI - , TỪ VƯỢN CÁO DECKEN/DECKEN'S SIFAKA , CHO TỚI ĐẠO QUÂN NHỬNG LOÀI BÒ SÁT , CÔN TRÙNG , VÀ CÂY CỎ . (DECKEN'S SIFAKA LÀ MỘT LOẠI VƯỢN CÁO/LEMUR MANG TÊN THEO NGƯỜI KHÁM PHÁ NÓ LÀ Van der Decken . GIỐNG VƯỢN CÁO NÀY CHỈ CÓ Ở VÙNG TÂY MADAGASCAR MÀ THÔI – TTT) .
 NHƯ MỘT NGƯỜI ĐU BAY KHÔNG BIẾT SỢ , MỘT CON VƯỢN CÁO DICKEN'S SIFAKA NHẢY QUA MỘT VỰC THẲM/CHASM SÂU 100 FT (ẢNH TRÊN)  ĐỂ ĐÁP XUỐNG MỘT MẢNH ĐÁ VÔI (ẢNH DƯỚI)  . (CHỈ CẦN SƠ SUẤT LÀ TAN XƯƠNG NÁT THỊT , BẠN HẢY NHÌN MẢNH ĐÁ SẮC NHƯ DAO MÀ CON VƯỢN ĐANG ÔM) . NHỬNG ĐOÀN  LINH TRƯỞNG/PRIMATE NÀY , CHỈ TÌM THẤY Ở TÂY MADAGASCAR , ĐI LẠI TRÊN NHỬNG ĐỈNH CỦA TSINGY ĐỂ TÌM THỨC ĂN VÀ TRÁNH THÚ ĂN MỒI SỐNG . GIỐNG NHƯ NHỬNG GIỐNG VƯỢN CÁO KHÁC , CÓ THỂ/PROBABLY CHÚNG SỐNG THÀNH NHỬNG ĐÀN NHỎ . NGƯỜI TA BIẾT RẤT ÍT VỀ CÁCH SỐNG/BEHAVIOR CỦA CHÚNG , NHƯNG SỰ TIẾN HÓA ĐẢ TRANG BỊ CHO CHÚNG NHỬNG MIẾNG ĐỆM/PAD DẦY Ở TAY VÀ CHÂN , CHÚNG CHÚNG DI CHUYỂN TRÊN LẢNH ĐỊA ĐẦY RĂNG CƯA/SERRATE NÀY . 
 
THÔNG THƯỜNG KO RỘNG HƠN BỀ RỘNG CỦA VAI/SHOULDER CỦA NGƯỜI THAM QUAN/HIKER , HẺM NÚI  GIỐNG NHƯ VẾT ĐỤC/KHÍA (SLOT CANYON) NÀY THU HÚT NƯỚC TRONG MÙA MƯA , ĐƯA PHẦN LỚN NƯỚC MƯA TỚI CÁC BUỒNG NGẦM . NHỬNG LỐI ĐI NÀY ẨM ƯỚT QUANH NĂM , NUÔI DƯỞNG HÀNG TÁ CHỦNG LOẠI ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG VÀ LƯỞNG THÊ/AMPHIBIAN . PHẦN LỚN DÂN ĐỊA PHƯƠNG VÀO TSINGY TÌM MẬT ONG .
CON NGƯƠI/ĐỒNG TỬ THẲNG ĐỨNG CHO THẤY ĐÓ LÀ MỘT CON SESEKE , HAY TẮC KÈ ĐUÔI LÁ CÂY/LEAF-TAILED GECKO , MỘT SINH VẬT SỐNG VỀ ĐÊM . SỰ NGỤY TRANG CỦA NÓ KHÉO ĐẾN NỔI NÓ KO CẦN LẨN TRỐN BAN NGÀY . NÓ CHỈ CẦN ÉP SÁT MÌNH/FLATTEN VÀO THÂN CÂY TRONG KHI CHỜ BÓNG ĐÊM VÀ CÔN TRÙNG ĐỂ ĂN .

1 comment:

  1. WONDERFUL. THANKS

    P.HAU
    SAIGON , 3/10/11 -- 9:15 PM

    ReplyDelete