Tuesday, March 15, 2011

 
A   prayer came true (một lời cầu nguyện trở thành sự thật) .

Bài này được tôi viết khoảng năm 1996-98 , và gửi đến các thầy dạy lớp ESL của tôi củng như một số bạn người Mỹ và Việt nam ; nói về một kinh nghiệm về tâm linh của tôi .
Số là trong lần chuyển tù (từ tỉnh Hoàng Liên Sơn về Hà nội) , khoảng 280 tù nhân lên hội trường để nghe danh sách tù chuyển trại . Tôi đã cầu nguyện xin Trời cho tôi được ở lại trại một thời gian vì đang bị tiêu chảy . (Vì khi di chuyển trong mấy ngày , ngồi chồm hổm sau xe tải , cứ 2 ng tù thì dính nhau bởi 1 còng tay , anh này đi tiểu thì anh kia cũng đi theo) .
Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng một cách kỳ lạ ; vì chỉ có hai người không có tên trong danh sách chuyển trại đợt đầu : tôi và một anh ở đội khác . Tôi chỉ chuyển trại vào đợt ba , sau đó khoảng hai tuần .
Từ đó tôi bắt đầu biết rằng có một quí nhân vô hình (invisible benefactor) luôn luôn giúp đở tôi trong khi nguy cấp . Từ đó đến khi qua Mỹ , cũng như mãi đến gần đây , tôi đã nhận thấy các lời cầu nguyện cũa tôi đều được đáp ứng ; nhưng với hai điều kiện (requirement) : đúng đắn (right) và hợp lý (reasonable) ; nếu tôi mong ước trúng số lottery hay cưới vợ đẹp thì không được .
Cũng xin nói thêm , tuy gia đình theo đạo Phật nhưng tôi ít đi chùa lúc còn ở Việt nam ; ở Mỹ 20 năm , tôi đi chùa chưa tới năm lần . Tôi quan niệm "Phật tại tâm , tâm lành tức Phật tại " . Tôi luôn cố gắng thực hiện các lời Phật dạy , đặc biệt là hai đức tánh Từ Tâm và Bố Thí .
Giờ đây , xin các bạn đọc bài viết của tôi . 
 
A prayer came true

Before 1975 , I was an officer of the late Republic of Vietnam Armed Forces . After the fall of Saigon , i was a prisoner of the Communist Viet nam .
In 1977 , I was detained in a prison in the northwestern mountainous province of Hoang Lien Son . This concentration camp is near to the Chino-Vietnamse border . The wardens divided us into 21 groups of “production” (about 40 prisoners each ) .
Around Dec of 1977 , in fear of an imminent Chinese invasion , they decided to transfer us to a prison in the province of Ha Nam Ninh (adjacent to Hanoi) . Belonging to the first stage , my group and seven others assembled in the prison meeting room . I remember that about (40 x 7 =) 280 persons were present there . At that time , I had had troublesome diarrhea .
The wardens began to read the list ; having known this move is an ordeal (two or three days in crammed trucks and each pair of prisoners are tied by handcuffs) , I sincerely prayed .
I entreated God to help me to stay in the camp until the next transfer . After ending the list , they asked if anyone had not been called . At that moment , I surprisingly realized that only two persons (an other prisoner and myself) were not on the list . After this miraculous event , I had enough time to treat the above health problem . I left the camp with the last stage two weeks later .
I always think in the most extreme conditions , in order for our prayers to be answered , they must be RIGHT and REASONABLE . In the future , I shall tell you about my other interesting spiritual experiences .

1 comment:

  1. Luôn luôn giử cho tâm lành .tuy thật đơn giản nhưng không dể thực hiện đúng nghĩa của nó.

    ReplyDelete