Sunday, March 20, 2011

INTERNET .

ĐƯỜNG CÁP QUANG NỐI LIỀN VENEZUELA VỚI CUBA .

THEO BÁO COURIER INTERNATIONAL (PHÁP) , MỘT ĐƯỜNG CÁP QUANG DÀI 1600 KM SẺ BĂNG NGANG BIỂN CA-RI-BÊ , NỐI LIỀN VENEZUELA VỚI CUBA . TRƯỚC ĐÂY , CÁC MÁY TÍNH Ở  CUBA NỐI KẾT VỚI INTERNET QUA VỆ TINH/SATELLITE , VỪA CHẬM VỪA ĐẤT TIỀN . TRUYỀN DẨN BẮNG CÁP QUANG VỪA  RẺ HƠN , VÀ ĐẶC BIỆT LÀ NHANH HƠN VỆ TINH 3.000 LẦN . ĐƯỜNG CÁP QUANG NÀY TRỊ GIÁ 63 TRIỆU .

No comments:

Post a Comment