Wednesday, March 9, 2011

MẸO VẶT ĐỂ DỌN TRỐNG/EMPTY RECYCLE BIN CỦA PC (CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VISTA) .

 ĐÔI KHI RECYCLE BIN CÓ THỂ BỊ TRỤC TRẶC/DỞ CHỨNG (CORRUPT) VÀ LÀM CHO BẠN KHÔNG THỂ NÀO DỌN SẠCH/DỌN TRỐNG (EMPTY) . BẰNG CÁCH THEO CÁC BƯỚC ĐƠN GIẢN SAU ,  BẠN CÓ THỂ KHIẾN RECYCLE BIN HOẠT ĐỘNG ĐÚNG CHỨC NĂNG CỦA NÓ . 
 
1/ NHẤP NÚT START .
2/ CHỌN COMPUTER .
3/ ẤN NÚT ALT ĐỂ MENU HIỆN RA .
3/ NHẤP VÀO TOOLS VÀ CHỌN FOLDER OPTIONS .
5/ CHỌN VIEW TAB .
6/ DƯỚI HIDDEN FILES AND FOLDERS , CHỌN SHOW HIDDEN FILES AND FOLDERS . NHƯNG BẠN KHÔNG CHỌN (UNCHECK) HIDE PROTECTED OPERATING SYSTEM FILES (RECOMMENDED) .  (XEM HÌNH DƯỚI) .

7/ NHẤP OK .
GIỜ BẠN SẲN SÀNG THAO TÁC VỚI RECYCLE BIN .
8/ CHỌN C:\DRIVE ( NẾU PC CỦA BẠN CHẠY VỚI NHIỀU HỆ ĐIỀU HÀNH , CHỌN Ổ CỨNG /HARD DRIVE  NÀO CHỨA VISTA) .
9/ TÌM   $RECYCLE.BIN.

NHẬN XÉT : TÔI ĐẢ ÁP DỤNG ; SAU KHI XONG BƯỚC 7 , TÔI ĐẢ DỂ DÀNG DỌN TRỐNG RECYCLE BIN  , KHÔNG CẦN PHẢI LÀM THÊM BƯỚC 8 VÀ 9  . CHÚC BẠN THÀNH CÔNG . CHÀO BẠN ,

No comments:

Post a Comment