Tuesday, March 22, 2011

PHẢI GẮN RĂNG GIẢ ĐỂ LỞ CÓ ĐỘNG ĐẤT THÌ CÓ RĂNG MÀ NHAI !

SỐ LÀ KHI MỚI QUA MỶ NĂM 1994 , TÔI CHỈ CÒN 4 CÁI RĂNG THIỆT ; NHA SỈ ĐỀ NGHỊ NHỔ SẠCH ĐỂ LÀM RĂNG GIẢ . ỔNG CÓ NÓI TRƯỚC " NƯỚU CỦA ANH RẤT MỎNG NHƯ LƯỞI DAO , CHỨ KHÔNG ĐẦY ĐẶN NHƯ NGƯỜI KHÁC ! " . TÔI ĐẢ QUA BA GIAI ĐOẠN :
1/ HAI BA NĂM ĐẦU , RĂNG GIẢ RẤT KHÍT VỚI NƯỚU NÊN ĂN UỐNG BÌNH THƯỜNG ; TÔI ĂN ĐƯỢC CẢ PISTACHO , MỘT LOẠI HẠT HƠI GIỐNG  ĐẬU PHỘNG  NHƯNG RẤT CỨNG , HÌNH NHƯ NHẬP TỪ TRUNG ĐÔNG (IRAN ,V.V...) .
2/ SAU ĐÓ RĂNG GIẢ BẮT ĐẦU LỎNG/LOOSE , TÔI PHẢI DÙNG KEO DÁN RĂNG/DENTURE ADHESHIVE . KEO GIÚP RĂNG GIẢ DÍNH VỚI NƯỚU CẢ NGÀY .
3/ NHỬNG NĂM SAU , DO NƯỚU BỊ TÀN PHÁ/DETERIORATE QUÁ NHANH NÊN KỂ CẢ DÙNG KEO DÁN RĂNG THÌ KHOẢNG 1/2 GIỜ SAU RĂNG GIẢ BỊ LỎNG TRỞ LẠI . HIỆN NAY TÔI ĐANG CHỊU KHỔ NẠN/ORDEAL NÀY ; TÔI ĐẢ POST VÀI BÀI NÓI VỀ VIỆC NÀY .

Ở GIAI ĐOẠN 1 , MỔI ĐÊM TÔI THÁO RĂNG GIẢ NGÂM NƯỚC ; MỔI BUỔI SÁNG TÔI DẬY RẤT SỚM ĐỂ RỬA SẠCH HÀM RĂNG GIẢ ĐỂ GẮN LẠI VÀO MIỆNG . TÔI HAY NÓI VỚI BẠN BÈ : " TÔI PHẢI GẮN RĂNG GIẢ ĐỂ LỞ CÓ ĐỘNG ĐẤT THÌ CÓ RĂNG MÀ NHAI !!! ". NÓI ĐÙA CHO VUI , CHỚ KHI ĐỘNG ĐẤT , MỌI VẬT ĐỀU SỤP ĐỔ ; DÙ CHO TÔI KHÔNG CHẾT , CHƯA CHẮC TÔI ĐẢ KIẾM ĐƯỢC HÀM RĂNG GIẢ . ĐÓ LÀ Ở GIAI ĐOẠN ĐÓ ; CHỨ Ở GIAI ĐOẠN NÀY , TÌM ĐƯỢC RĂNG GIẢ , CHƯA CHẮC TÌM ĐƯỢC KEO DÁN RĂNG .
CỦNG MAY TÔI CÒN KHOẢNG 50 HỦ TÁO XAY NHIỂN/APPLE SAUCE LOẠI 4 OUNCE . TÔI CÓ THỂ SỐNG NHỜ NÓ TRONG VÀI NGÀY VỚI ĐIỀU KIỆN NÓ CÒN NGUYÊN VẸN SAU ĐỘNG ĐẤT !!!
CHÍNH QUYỀN CALI KHUYÊN DÂN CHÚNG NÊN DỰ TRỬ NƯỚC UỐNG VÀ THỨC ĂN KHÔ - KHÔNG CẦN PHẢI NẤU TRONG VÀI NGÀY . VÌ TRONG NHỬNG NGÀY ĐẦU SAU ĐỘNG ĐẤT
, HỆ THỐNG CÔNG QUYỀN (CẢNH SÁT , CỨU HỎA , Y TẾ , ...) TRONG KHU VỰC CÓ THỂ BỊ HƯ HẠI NHÀ CỬA , NHÂN VIẾN CHẾT , BỊ THƯƠNG , V.V...NÊN KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI DÂN . SAU ĐÓ HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN CỦA LIÊN BANG MỚI GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI DÂN .
TÔI KHÔNG RỎ TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở SAN FRANCISCO NĂM 1906 NHƯ THẾ NÀO , CHỨ TRẬN 1989 Ở SAN FRANCISCO VÀ 1994 Ở NORTHRIDGE , NAM CALI VẨN KHÔNG THẤM VÀO ĐÂU SO VỚI TRẬN VỪA XẢY RA TẠI NHỰT ; THẾ MÀ VẨN KHÔNG XẢY RA TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ , HÔI CỦA , V.V... NHƯ ĐẢ XẢY RA TRONG TRẬN BẢO KATRINA Ở NEW ORLEANS . VÌ DÂN NHỰT THUẦN CHỦNG , ĐƯỢC GIÁO DỤC TỪ NHỎ VỀ KỶ LUÂT , CHỊU ẢNH HƯỞNG  MẠNH MẺ CỦA THẦN ĐẠO/SHINTOISM VÀ PHẬT GIÁO  , V.V...
Ở MỘT ĐẤT NƯỚC ĐA VĂN HÓA/CHỦNG TỘC, VÀ ĐỀ CAO CÁ NHÂN CHỦ NGHỈA !!! NHƯ NƯỚC MỶ ,  MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT NHƯ THẾ MÀ XẢY RA Ở BANG CALI THÌ TÔI KHÔNG BIẾT TÌNH HÌNH SẺ NHƯ THẾ NÀO ? CÓ LẺ CÁC BẠN ĐẢ TÌM ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHO MÌNH !

1 comment:

  1. động đất mà củng có chuyện vui à .

    ReplyDelete