Monday, March 14, 2011

HÌNH ẢNH CÁ NHÂN , GIA ĐÌNH VÀ BÀ CON .

HÌNH ẢNH CỦA CON VÀ CHÁU CỦA SỈ (EM TÔI) ,  MÀ TÔI MỚI NHẬN .

CHÁU DUYÊN , CON CỦA SỈ ,  MẶC ÁO ĐEN .
HAI CHÁU BÉ  NÀY LÀ CON CỦA CHÁU YẾN  ,  CON CỦA SỈ .

No comments:

Post a Comment