Sunday, March 13, 2011

ĐIỂM GPA LÀ GÌ ?

How to Calculate Your Grade Point Average (GPA)/CÁCH TÍNH ĐIỂM GPA

Your grade point average (GPA) is calculated by dividing the total amount of grade points earned by the total amount of credit hours attempted. Your grade point average may range from 0.0 to a 4.0. ĐIỂM GPA ĐƯỢC TÍNH BẰNG CÁCH CHIA
TỔNG SỐ ĐIỂM CÓ ĐƯỢC CỦA CÁC MÔN HỌC TRÊN SỐ GIỜ DỰ LỚP . ĐIỂM GPA CÓ THỂ TỪ 0.0 ĐẾN 4.0 .
For example: NẾU THẤY /CÔ CHO ĐIỂM A VỀ MỘT MÔN NÀO , BẠN SẺ CÓ 4 ĐIỂM . NẾU MÔN NÀO ĐƯỢC F THÌ BẠN KHÔNG CÓ ĐIỂM .
A=4 grade points
B=3 grade points
C=2 grade points
D=1 grade point
WF/F=0 grade points
P/NP (Pass/No Pass) courses are not factored in the student's GPA
I (Incompletes) and W (Withdrawals) do not receive grade points and do not have an effect on the GPA
Example Student Transcript/ BẢN ĐIỂM CỦA 1 HỌC SINH
Course /MÔN Credit Hours/GIỜ DỰ LỚP Grade /XẾP HẠNG Grade Points/ QUY RA ĐIỂM
Biology/SINH VẬT
Biology Lab/THỰC TẬP TẠI LAB
English 101/ANH NGỬ
Mathematics/TOÁN
3
1

3

3
A
B

C

F
12
3

6

0
10 Total Credit Hours Attempted/10 GIỜ DỰ LỚP
21 Total Grade Points/ĐIỂM TỔNG CỘNG LÀ 21
TRONG BẢNG TRÊN TA THẤY MÔN SINH VẬT ĐƯỢC ĐIỂM A . ANH VĂN ĐIỂM F ,THỰC TẬP TẠI PHÒNG LAB ĐƯỢC B , TOÁN ĐƯỢC F . MỔI MÔN HỌC 3 GIỜ TRỪ LAB 1 GIỜ . DỰA VÀO BẢNG TRỊ GIÁ Ở TRÊN TA CÓ :
A = 4 X 3 GIỜ = 12 ĐIỂM .
B = 3 X 1 GIỜ = 3 ĐIỂM .
C = 2 X 3 GIỜ = 6 ĐIỂM .
F = 0 X 3 = 0 ĐIỂM . VẬY HS NÀY CÓ TỔNG CỘNG : 21 ĐIỂM . CHIA CHO SỐ GIỜ TA CÓ : 21 : 10 = 2.1 .
VẬY ĐIỂM GPA CỦA HS NÀY LÀ 2.1 .
To get the example student's GPA, the total grade points are divided by the total credit hours attempted.
Total Grade Points
Total Credit Hours Attempted
divided by
21
10
= 2.10
You can total your current semester courses and credits with our online GPA Calculator (above).
To calculate your cumulative G.P.A., total the credit hours and then the grade points from all semesters. Divide the total grade points by the total credit hours.
If you want to raise your GPA, an additional calculator helps you determine how many credit hours and what grade average you will need to raise your current GPA.

No comments:

Post a Comment