Saturday, March 19, 2011

TỬ VI CỦA TUỔI HỢI (TUỔI CỦA NGƯỜI VIẾT) , ĐĂNG TRÊN GIAI PHẨM XUÂN HƯƠNG QUÊ 2011 TÂN MẢO . NHỬNG CHỔ CÓ GẠCH ĐỎ RẤT ĐÚNG VỚI TÁNH TÌNH CỦA NGƯỜI VIẾT BÀI NÀY . PHẦN CÒN LẠI ĐÚNG MỘT CÁCH TƯƠNG ĐỐI HAY KHÔNG ĐÚNG NHƯ (TUỔI NÀY CỦNG MÊ ĂN UỐNG KHIẾN CHO NGƯỜI TA TRÊU LÀ TUỔI MÊ ĂN TRONG 12 CON GIÁP !) .
No comments:

Post a Comment