Wednesday, March 30, 2011

CÁCH NỐI KẾT WIRELESS .

KHI NHẤP VÀO ICON VỀ WIRELESS , BẠN CHỌN CREATE NEW WIRELESS NETWORK . MỘT HỘP THOẠI HIỆN RA . BẠN NHẬP NETWORK NAME , VÍ DỤ 2WIRE XYZ . Ở WIRELESS SECURITY , CHỌN WEP 40/128-BIT KEY ; Ở KEY , NHẬP 10 SỐ CỦA ROUTER . KẾ ĐÓ , NHẤP CREATE .
ĐÔI KHI BẠN CỦNG CẦN EDIT CONNECTIONS . HỘP THOẠI NEW CONNECTION HIỆN RA . CHỌN WIRELEES , KẾ ĐÓ ADD . Ở SSID , NHẬP NETWORK NAME . Ở WIRELESS SECURITY , CHỌN WEP 40/128-BIT KEY . Ở KEY , NHẬP 10 SỐ CỦA ROUTER . KẾ ĐÓ NHẤP APPLY .
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG .

No comments:

Post a Comment