Sunday, March 20, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI/BOILING WATER REACTOR LÀ LÒ PHẢN ÚNG DÙNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ ĐỂ ĐUN NÓNG NƯỚC THÀNH NƯỚC SÔI . HƠI NƯỚC SẺ LÀM QUAY TURBINE CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN .

SỰ HƯ HẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT NGÀY 11.3 CỦA  LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ FUKUSHIMA .
                                              
DIỂN TIẾN TỪNG NGÀY TẠI NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG NGUYÊN TỬ FUKUSHIMA

LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI TÂN TIẾN


HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI : CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI .
NHỬNG LỚP AN TOÀN TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ  PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI .
CÁC THANH NHIÊN LIỆU
SỰ KHÁC NHAU GIỬA LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC SÔI LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC CHỊU ÁP SUẤT .

LÒ PHẢN ỨNG NƯỚC CHỊU ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

1 comment:

  1. Con người phát minh ra công nghệ tiên tiến nhưng không lường trước hiểm họa động đất sẻ xảy ra.

    ReplyDelete