Sunday, March 6, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

 CÔNG THỨC CHO MỘT SỰ PHỤC SINH . ĐEM NHỬNG CHỦNG LOẠI ĐẢ TUYỆT CHỦNG TRỞ LẠI CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN ĐƯỢC XEM NHƯ KHOA HỌC GIẢ TƯỞNG . NHƯNG ĐÓ CÓ PHẢI LÀ Ý TƯỞNG TỐT KHÔNG ? 


CỌP ĐẢO TASMANIA THUỘC ÚC ĐẠI LỢI ĐẢ BIẾN MẤT/DIE OUT VÀO THẬP NIÊN 1930 , NHƯNG CHẤT LIỆU DI TRUYỀN HỌC CỦA CHÚNG ĐƯỢC BẢO QUẢN TRONG NHỬNG MẨU (VẬT XÉT NGHIỆM) CỦA NHỬNG CON CỌP CON NÀY  TẠI VIỆN BẢO TÀNG VỀ TASMANIA VÀ PHÒNG TRƯNG BÀY VỀ NGHỆ THUẬT/ART GALLERY (Ở ÚC) . CÁC NHÀ KHOA HỌC XEM NHỬNG SƯU TẬP NHƯ VẬY LÀ NGUỒN TIỀM TÀNG/POTENTIAL SOURCE VỀ DNA CỦA NHỬNG LOÀI ĐẢ TUYỆT CHỦNG .

NĂM 2008 , CÁC NHÀ KHOA HỌC BÁO CÁO HỌ ĐẢ ĐEM MỘT MIẾNG/PIECE CỦA DNA CỦA CỌP TASMANIA TRỞ LẠI SỰ SỐNG BẮNG CÁCH CHÍCH CHẤT NÀY VÀO PHÔI/EMBRYO CỦA MỘT CON CHUỘT . MỘT THUỐC NHUỘM ĐẶC BIỆT CHO THẤY DNA ĐẢ TUYỆT CHỦNG ĐẢ GIÚP TẠO XƯƠNG/TURN ON IN THE FORMING SKELETON . 
 


LIỆU MỘT CON VOI MA-MÚT CÓ THỂ SỐNG LẠI ?  
SỰ GIẢI MẢ ĐƯỢC 70 PHẦN TRĂM CỦA TOÀN BỘ NHIỂM SẮC THỂ/GENOME CỦA CON MA-MÚT TRONG NĂM 2008 LÀM LÓE LÊN HY VỌNG MỚI RẰNG LOÀI NÀY CÓ THỂ SỐNG TRỞ LẠI . (GENOME – noun (Genetics) . a full set of chromosomes; all the inheritable traits of an organism – TOÀN BỘ CÁC NHIỂM SẮC THỂ , CỦNG LÀ NHỬNG NÉT CÓ THỂ DI TRUYỀN CỦA MỘT SINH VẬT - TTT ) . NHỬNG TRỞ NGẠI/HURDLE LỚN LAO VẨN CÒN , NHƯNG VỚI NHỬNG KỶ THUẬT MỚI , VÀ SỰ XỨNG HỢP/MATCH VỀ DI TRUYỀN HỌC GIỬA VOI MA-MÚT VÀ VOI THỜI NAY , CHO THẤY CÓ NHIỀU CÁCH ĐỂ CUỘC THÍ NGHIỆM NÀY MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẺ ĐƯỢC THÀNH CÔNG/ACCOMPLISH .

I/ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TỪ TINH TRÙNG ĐÔNG LẠNH :
1/PHÂN LẬP/TÁCH RA/ISOLATE MỘT TẾ BÀO TINH TRÙNG CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC/VIABLE TỪ MỘT VOI MA-MÚT ĐÔNG LẠNH .
2/ THỤ TINH CHO TRỨNG CỦA MỘT CON VOI VỚI TINH TRÙNG CỦA VOI MA-MÚT .
3/ CẤY TRỨNG ĐẢ THỤ TINH VÀO MỘT CON VOI CÁI .
4/ CON VOI NÀY SẺ ĐẺ RA MỘT CON VOI LAI GIỐNG/HYBRID – VỀ DI TRUYỀN HỌC NỬA VOI MA-MÚT , NỬA VOI THƯỜNG .
5/ CHO CON VOI NÀY LAI GIỐNG VỚI MỘT TRONG HAI CHA MẸ CỦA NÓ /BACKCROSS HAY VỚI MỘT CÁ THỂ CÓ ĐẶC ĐIỂM VỀ DI TRUYỀN HỌC GIỐNG NHƯ MỘT TRONG HAI CHA MẸ CỦA NÓ . VIỆC NÀY  KÉO DÀI TRONG NHIỀU THẾ HỆ SẺ ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THUẦN CHỦNG CỦA NÒI GIỐNG MA-MÚT/CREATE AN INCREASINGLY PURE MAMMOTH LINEAGE .
II/ NHÂN BẢN/CLONING TỪ MỘT TẾ BÀO ĐÔNG LẠNH :
1/ TÁCH RA MỘT NHÂN/NUCLEUS CỦA MỘT TẾ BÀO VOI MA-MÚT CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC TỪ MỘT XÁC VOI MA-MÚT ĐÔNG LẠNH .
2/ LẤY ĐI MỘT NHÂN TỪ TRỨNG CỦA MỘT CON VOI VÀ THAY VÀO ĐÓ BẰNG NHÂN CỦA VOI MA-MÚT .
3/ KÍCH THÍCH/STIMULATE BẰNG HÓA HỌC HAY BẰNG ĐIỆN TẾ BÀO NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU PHÂN CHIA RA/BEGIN DIVIDING .
4/ ĐẶT TRỨNG NÀY VÀO TỬ CUNG CỦA MỘT CON VOI .
5/ NẾU SỰ THỤ THAI NÀY THÀNH CÔNG , CON VOI NÀY SẺ ĐẺ RA MỘT VOI CON MA-MÚT .
 

1 comment:

  1. Mong kỷ thuật nầy thành công sẽ mở ra một kỷ nguyên mới,kỷ nguyên tái tạo nhửng sinh vật đả tuyệt chủng.

    ReplyDelete