Saturday, March 19, 2011

BÀ TIÊN TRI VANGA NÓI VỀ ĐỆ TAM THẾ CHIẾN VÀ NHIỀU THỨ KHÁC .

SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG TẠI NHỰT VÀ HIỆN NAY LIÊN QUÂN ANH MỶ PHÁP VÀ NHIỀU NƯỚC KHÁC ĐANG TẤN CÔNG LYBIA ĐỂ CHUẨN BỊ THỰC THI VÙNG CẤM BAY (N0-FLY ZONES) , TÔI SỰC NHỚ TỚI BÀ THÀY BÓI MÙ MẮT TÊN LÀ VANGA . BÀ NÀY TRƯỚC ĐÂY ĐẢ NÓI ĐỆ III THẾ CHIẾN SẺ BẮT ĐẦU VÀO 2010 VÀ KÉO DÀI VÀI BA NĂM . NẾU BẠN NÀO MUỐN XEM ĐẦY ĐỦ NHỬNG TIÊN TRI CỦA BÀ THÌ VÀO GOOGLE VÀ GỎ CÂU : NHÀ TIÊN TRI VANGA THÌ SẺ THẤY CẢ CHỤC LINK NÓI VỀ CÁC TIÊN TRI CỦA BÀ . TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA CÁC BẠN .

No comments:

Post a Comment