Monday, March 14, 2011

THƯ GỬI NGƯỜI BẠN.

THEO ANH BIẾT , BẢN " CANON IN D MAJOR " CỦA NHẠC SỈ PACHEBEL CHỈ ĐƯỢC TRÌNH DIỂN BẰNG PIANO VÀ GUITARE BỞI NGƯỜI LỚN . VỀ TRẺ EM THÌ CHỈ CÓ MỘT THẦN ĐỒNG ÂM NHẠC HÀN QUỐC CHƠI BẢN NÀY BẰNG GUITARE VÀ TÌM RẤT LÂU TRÊN YOUTUBE ANH LẠI THẤY CÓ THÊM  MỘT BÉ GÁI CHƠI BẢN NÀY BẰNG PIANO .
 TRONG KHI ĐÓ , NHIỀU CÁC BẢN NHẠC CỔ ĐIỂN KHÁC ĐƯỢC CÁC EM BIỂU DIỂN BẰNG PIANO . KHÔNG RỎ BẢN NÀY QUÁ KHÓ ĐỐI VỚI CÁC EM HAY KHÔNG HAY LÀ BẢN NÀY ÍT ĐƯỢC CÁC PHỤ HUYNH BIẾT NÊN KHÔNG TẬP DƯỢT CHO CON ?
XIN LẦN LƯỢT COPY VÀ PASTE/CHÉP VÀ DÁN HAI LINK  NÀY VÀO SEARCH BAR , SAU ĐÓ NHẤP ENTER LÀ CÓ THỂ NGHE . ĐÂY LÀ TRÌNH DIỂN BẰNG GUITARE :

http://www.youtube.com/watch?v=FRWU2DysF30&feature=player_detailpage

VÀ BẰNG PIANO BỞI BÉ GÁI ABIGAIL :


http://www.youtube.com/watch?v=iyPfey1niu8&feature=player_detailpage

No comments:

Post a Comment