Wednesday, March 16, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ .
 BÀI NÀY TÔI LẤY TỪ MỘT WEBSITE CỦA MỘT TỜ BÁO NHỰT , VÀ TÔI ĐẢ GẤP RÚT DỊCH ĐỂ CÁC BẠN BIẾT NỔI KHỔ CỦA DÂN NHỰT SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG NGÀY 11.3.2011 .
As a result of the quake ,  eastern Japan’s major power company Tepco has announced it plans to introduce rolling blackouts throughout much of the region, the first since the end of WWII, for as much as 6 hours a day and possibly lasting until next year. VÌ HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT , CÔNG TY ĐIỆN LỰC TEPCO Ở MIỀN ĐÔNG NƯỚC NHỰT ĐẢ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU CÚP ĐIỆN LUÂN PHIÊN/ROLLING BLACKOUT TRÊN PHẦN LỚN KHU VỰC (MIỀN ĐÔNG NƯỚC NHỰT) , LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI CHẤM DỨT ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN , VỚI NHIỀU NHỨT LÀ 6 GIỜ MỘT NGÀY VÀ CÓ THỂ KÉO DÀI TỚI SANG NĂM .
The rolling blackouts will apparently take the form of daily blackouts in 3-4 hour blocks, with timing determined by a system of zones and blackouts occurring from 6AM to 10PM. Particularly unfortunate areas could see two blackouts in one day. VIỆC CÚP ĐIỆN LUÂN PHIÊN SẺ DƯỚI DẠNG CÚP ĐIỆN MỔI NGÀY TỪ 3-4 GIỜ , VỚI GIỜ GIẤC ĐƯỢC ĐỊNH BỞI MỘT HỆ THỐNG VÙNG VÀ VIỆC CÚP ĐIỆN XẢY RA TỪ 6 GIỜ SÁNG TỚI 10 GIỜ ĐÊM . ĐẶC BIỆT , CÓ NHỬNG KHU KÉM MAY MẮN SẺ BỊ CÚP ĐIỆN HAI LẦN TRONG 1 NGÀY .
As there are no separate circuits, everything in these areas will be affected: medical facilities, traffic signals, trains, elevators, mobile reception, street lighting, etc. DO KO CÓ MẠCH ĐIỆN RIÊNG LẺ , MỌI THỨ TRONG NHỬNG KHU VỰC NÀY SẺ CHỊU ẢNH HƯƠNG : CƠ SỞ Y TẾ , DẤU HIỆU GIAO THÔNG , XE LỬA , THANG MÁY , TRẠM NHẬN TÍN HIỆU ĐT DI ĐỘNG , ĐÈN ĐƯỜNG , V.V...
Worse yet, the blackouts are set to continue “at least until the end of April,” with Tepco suggesting they may be even reinstated later in the summer and winter months to cope with elevated demand from cooling and heating . “TỆ HƠN NỬA , VIỆC CÚP ĐIỆN NÀY ĐƯỢC DỰ ĐỊNH SẺ TIẾP TỤC ÍT NHỨT LÀ TỚI CUỐI THÁNG TƯ ,” VÀ TEPCO CÒN ÁM CHỈ KHI NÓI CÓ THỂ TÁI LẬP (VIỆC CÚP ĐIỆN) SAU ĐÓ TRONG NHỬNG THÁNG HÈ VÀ ĐÔNG ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NHU CẦU TĂNG CAO DO MÁY LẠNH VÀ MÁY SƯỞI .
However, to prevent complete national paralysis the majority of the 23 wards of central Tokyo will be completely unaffected. TUY NHIÊN , ĐỂ NGĂN SỰ TÊ LIỆT TRÊN TOÀN QUỐC , PHẦN LỚN 23 PHƯỜNG CỦA TRUNG TÂM THỦ ĐÔ TOKYO SẺ HOÀN TOÀN KO BỊ ẢNH HƯỞNG .
The blackouts are the result of a roughly 25% shortfall in capacity at peak hours; as the western half of the country uses 60hz transmission rather than the eastern half’s 50hz, surplus cannot easily be redistributed between the two, and power storage capacity from using gravity reservoirs has already been exhausted. VIỆC CÚP ĐIỆN NÀY LÀ HẬU QUẢ CỦA GẦN 25 % THIẾU HỤT ĐIỆN TRONG GIỜ CAO ĐIỂM ; VÌ NỬA PHẦN PHÍA TÂY CỦA NƯỚC NHỰT DÙNG CHUYỂN TẢI 60 HZ TRONG KHI NỬA PHẦN PHÍA ĐÔNG LẠI CHUYỂN TẢI 50 HZ ; DO VẬY ĐIỆN THỪA KHÔNG DỂ DÀNG TÁI PHÂN PHỐI GIỬ HAI MIỀN , VÀ VIỆC TÍCH TRỬ ĐIỆN BẰNG CÁCH DÙNG HỒ CHỨA TRỌNG TÂM ĐẢ BỊ CẠN KIỆT .
With the duration and severity of the blackouts a virtual death blow to the region’s economy and quality of life, there is some understandable concern about the competency of Tepco’s .
VỚI SỰ KÉO DÀI VÀ NGHIÊM TRỌNG , VIỆC CÚP ĐIỆN NÀY SẺ LÀ CÚ ĐÁNH CHẾT NGƯỜI ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KINH TẾ KHU VỰC (PHÍA ĐÔNG NƯỚC NHỰT) , CHÚNG TA NÊN THÔNG CẢM VỚI NHỬNG QUAN TÂM VỀ KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ VỚI TAI HỌA CỦA HẢNG ĐIỆN TEPCO . handling of the affair – it already has a history of covering up nuclear accidents, evidently overstated the ability of its plants to withstand earthquakes, and seems to have no clear plan for restoring capacity. - VÌ TỪNG CÓ MỘT LỊCH SỬ CHE DẤU CÁC SỰ CỐ VỀ HẠT NHÂN - KHI LỘ RỎ KHẢ NĂNG CỦA NHỬNG NHÀ MÁY CỦA HỌ KHI CHỊU ĐỰNG ĐỘNG ĐẤT , VÀ HÌNH NHƯ HỌ KO CÓ KẾ HOẠCH RỎ RÀNG ĐỂ PHỤC HỒI KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN NHƯ CỦ .
The fact that the announcement of the zones was made only the night before the cuts were to begin has also aroused some criticism, SỰ KIỆN VIỆC THÔNG BÁO CÁC VÙNG (SẺ BỊ CÚP) ĐƯỢC THỰC HIỆN CHỈ TRONG ĐÊM TRƯỚC KHI VIỆC CẮT ĐIỆN BẮT ĐẦU ĐẢ LÀM RỘ LÊN MỘT VÀI CHỈ TRÍCH RẰNG  CHỈ CÓ THÔNG BÁO TRÊN MẠNG as has the fact it was online only and initially provided information riddled with errors and inconsistencies. VÀ (THÔNG BÁO NÀY ) LÚC ĐẦU ĐẢ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY RẨY NHỬNG LỔI LẦM VÀ MÂU THUẨN .

No comments:

Post a Comment