Saturday, March 19, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

Khách sạn 8A đường Thái văn Lung quận 1 Sài gòn, Việt Nam .

Mới đây tôi có người quen cho địa chỉ nơi làm việc ở 8A/1D2 đường Thái văn Lung quận 1 . Mới đầu tôi tưởng nơi này ở trong một hẻm nào đó trên đường này ; sau đó vào Google thì biết đây là địa chỉ của khách sạn A & EM Hotel . Xin bạn Copy và Paste hàng chử đậm bên dưới vào Search Bar , sau đó nhấp Enter . Bạn sẻ thấy hình ảnh các phòng ốc của khách sạn này .

A & EM Hotel 8A Thai Van Lung - Ho Chi Minh City


3 stars
Image of A & EM Hotel 8A Thai Van Lung, Ho Chi Minh City 8A/1D2 Thai Van Lung St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 866-539-0036

No comments:

Post a Comment