Thursday, March 17, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

TƯỢNG PHẬT GIỬA CẢNH HOANG TÀN SAU ĐỘNG ĐẤT TẠI NATORI , QUẬN MIYAGI , NHẬT BẢN , CHỤP NGÀY THỨ HAI 14.3.2011  . NGUỒN : CNN
VẺ MẶT TỪ BI CỦA ĐỨC PHẬT TRƯỚC CẢNH TAN THƯƠNG CỦA CHÚNG SANH .

1 comment:

  1. Tượng Phật vẩn đứng vửng sau động đất và sóng thần,phải có một sự huyền bí và linh thiên kỳ lạ.

    ReplyDelete