Wednesday, March 2, 2011

SIÊU MẨU LYIA KEBEDE NGƯỜI ETHIOPIA .

SINH NĂM 1978 ; ĐANG HỌC TRƯỜNG TÂY TẠI THỦ ĐÔ CỦA ETHIOPIA , LYIA ĐẢ LỌT VÀO MẮT CỦA MỘT ĐẠO DIỂN VÀ ĐƯỢC GIỚI THIỆU TỚI MỘT CƠ SỞ NGƯỜI MẨU  PHÁP .  SAU KHI HỌC NGHỀ XONG , CÔ ĐẢ SANG PHÁP ĐỂ THEO ĐUỔI CÔNG VIỆC TẠI MỘT CƠ SỞ Ở PARIS . SAU ĐÓ DỌN ĐẾN NEW YORRK . CÔ TA ĐẢ NHẬN XÉT RẰNG KỶ NGHỆ NGƯỜI MẨU Ở ETHIOPIA THÌ HOÀN TOÀN KHÁC XA VỚI NHỬNG BƯỚC ĐI TRÊN SÀN DIỂN THỜI TRANG MÀ  CÔ ĐANG CÓ MẶT KHẮP NƠI . CÔ CÓ MẶT TRONG PHIM " DESERT FLOWER" SẮP TRÌNH CHIẾU TẠI JAN JOSE , CALI . CÔ ĐẢ LÀM ĐẠI SỨ CỦA LHQ VỀ QUYỀN CỦA PHỤ NỬ VÀ TRẺ EM .
Kebede was born in 1978 and raised in Addis Ababa, Ethiopia.[4] A film director spotted her while she was attending French Lycee Guebre Mariam and introduced her to a French modeling agent. After completing her studies, she moved to France to pursue work through a Parisian agency. Kebede later relocated to New York City. She has remarked that the modeling industry in Ethiopia is quite different from the catwalks on which she is now ubiquitous.


Liya Kebede (Amharic: ሊያ ከበደ?) (born January 3, 1978)[1] is an Ethiopian model, maternal health advocate, clothing designerLYIA KEBEDE SANH NGÀY 3/1/1978 LÀ MỘT NGƯỜI MẨU ETHIOPEDIA , NGƯỜI CỔ VỎ CHO SỨC KHỎE BÀ MẸ , NGƯỜI THIẾT KẾ QUẦN ÁO and actress who has appeared three times on the cover of US Vogue . VÀ DIỂN VIÊN ĐẢ XUẤT HIỆN BA LẦN TRÊN BÌA CỦA TẠP CHÍ US VOGUE . According to Forbes, Kebede was eleventh-highest-paid top model in the world in 2007.[2] Since 2005, Kebede has served as the WHO's Ambassador for Maternal, Newborn and Child Health.[3]
THEO TẠP CHÍ FORBES , KEBEDE LÀ SIÊU MẨU CÓ MỨC LƯƠNG ĐỨNG HÀNG THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI NĂM 2007 . TỪ 2005 , KEBEDE ĐẢ PHỤC VỤ NHƯ ĐẠI SỨ VỀ SỨC KHỎE CỦA BÀ MẸ , TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) .

LYIA KEBEDE LÀ NGƯỜI Ở BÊN TRÁI CỦA HÀNG TRÊN .


No comments:

Post a Comment