Saturday, March 19, 2011

ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN Ở NHẬT : NHIỀU NGƯỜI NHẬT  HIỆN ĂN UỐNG RẤT THIẾU THỐN , CHỈ ĂN MỘT BỬA MỘT NGÀY , THẬM CHÍ  KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĂN .

TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY THỨ BẢY 19.3 , ĐÀI RFI /VIỆT NGỬ  CHO BIẾT :
" . . . THEO BÁO LIBERATION (PHÁP) THÌ TRONG VÀI NGÀY QUA , CÓ 24 NGƯỜI ĐẢ CHẾT TRONG CÁC TRẠI TẠM TRÚ Ở ĐÔNG BẮC NHẬT . TRONG CÁC TRẠI NÀY , NHIỀU NGƯỜI ĐẢ THIẾU ĂN , ĂN MỘT NGÀY MỘT BỬA HOẶC THẬM CHÍ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĂN . HIỆN CÓ KHOẢNG 2000 TRẠI TẠM TRÚ TẠI VÙNG NÀY CHỨA KHOẢNG 440.000 NGƯỜI . BÁO NÀY CÒN CHO BIẾT CÓ KHOẢNG 800.000 NGƯỜI KHÁC KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ MUA THỨC ĂN HAY CÓ TIỀN NHƯNG KHÔNG MUA ĐƯỢC THỨC ĂN . NGƯỜI TA ĐỔ LỔI  LÀ DO  HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRỤC TRẶC , ĐƯỜNG XÁ BỊ HƯ HỎNG , DẨN ĐẾN  HÀNG CỨU TRỢ  KHÔNG THỂ ĐẾN ĐẦY ĐỦ THEO YÊU CẦU  , V.V... BÁO NÀY ĐẶT CÂU HỎI " TA LÀM SAO TIN RẰNG  ĐIỀU NÀY LẠI  XẢY RA TẠI MỘT NƯỚC NỔI TIẾNG GIÀU CÓ NHƯ NHẬT !?! . . . "

CÁC BẠN CÓ THỂ NGHE LẠI BUỔI PHÁT THANH 60 PHÚT NÀY TẠI LINK :

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201103/VN_60MN_2011_03_19.mp3

No comments:

Post a Comment