Tuesday, March 22, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

NHỬNG LỦNG CỦNG TRONG NỘI BỘ LIÊN QUÂN THAM CHIẾN TẠI LYBIA . THEO CNN .

. . . Beyond debate over NATO's role, several Western diplomats and senior U.S. officials tell CNN there also seems to be general annoyance with Sarkozy's need to be publicly out in front.VƯỢT QUA CUỘC TRANH CẢI VỀ VAI TRÒ CỦA NATO , VÀI NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHƯƠNG VÀ VIÊN CHỨC CAO CẤP MỶ NÓI VỚI CNN RẰNG HÌNH NHƯ CÓ SỰ BỰC MÌNH CHUNG VỀ VIỆC (TỔNG THỐNG) SARKOZY MUỐN ĐƯỢC CÔNG KHAI ĐỨNG TRƯỚC .
French fighter jets began the operation to enforce the no-fly zone and CÁC PHẢN LỰC CƠ CHIẾN ĐẤU CỦA PHÁP ĐẢ BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH THỰC HIỆN VÙNG CẤM BAY VÀ officials say there was a general understanding among the allies that the French would be in the air before anyone else. CÁC VIÊN CHỨC NÓI ĐẢ CÓ SỰ THÔNG CẢM CHUNG GIỬA NHỬNG NƯỚC ĐỒNG MINH RẰNG NƯỚC PHÁP SẺ Ở TRÊN KHÔNG TRUNG TRƯỚC BẤT CỨ AI KHÁC . However, nobody was really well informed, they say, on the sequence of events that the planes would take off TUY NHIÊN , THỰC SỰ KHÔNG AI ĐẢ ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ , HỌ NÓI THÊM , VỀ VIỆC LÚC NÀO NHỬNG MÁY BAY NÀY SẺ CẤT CÁNH even as a meeting of foreign ministers, called by Sarkozy, was taking place in Paris Saturday, allowing the French president to unilaterally announce commencement of military action.NGAY CẢ TRONG KHI MỘT CUỘC HỌP CÁC NGOẠI TRƯỞNG , TRIỆU TẬP BỞI SARKOZY , ĐANG XẢY RA TẠI PARIS VÀO THỨ BẢY , CHO PHÉP TỔNG THỐNG PHÁP ĐƠN PHƯƠNG THÔNG BÁO VIỆC BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ .
In another sign of dissension in the ranks, the French and German ambassadors Monday walked out of a meeting TRONG MỘT DẤU HIỆU KHÁC CỦA BẤT ĐỒNG TRONG HÀNG NGỦ , CÁC ĐẠI SỨ PHÁP VÀ ĐỨC HÔM THỨ HAI ĐẢ BƯỚC RA NGOÀI CUỘC HỌP of the North Atlantic Council, the alliance's decision-making body, CỦA ỦY BAN BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG , CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA TỔ CHỨC NÀY ,after Secretary General Anders Fogh Rasmussen criticized SAU KHI TỔNG THƯ KÝ ANDERS FOGH RASMUSSEN ĐẢ CHỈ TRÍCH PHÁP CẢN TRỞ SỰ DÍNH LÍU CỦA NATO VÀ ĐỨC KHÔNG TÍCH CỰC THAM DỰ . the French for hampering NATO involvement and Germany for not actively participating. / .


1 comment:

  1. Kẻ gây ra chiến tranh mà phi nghỉa thì tất yếu phải thất bại.Lịch sử bao đời đều như vậy.

    ReplyDelete