Sunday, March 20, 2011

SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT NGÀY 11.3.2011 , MỘT BÁN ĐẢO Ở NHỰT DÂNG CAO 4.1 M

            
                              Oshika Peninsula/BÁN ĐẢO OSHIKA (NHỰT)

LOCATION/VỊ TRÍ


ẢNH DO VỆ TINH LANDSAT CHỤP

Country Japan
Region/
VÙNG
Miyagi Prefecture/QUẬN MIYAGI


Coordinates/TỌA ĐỘ 38°16′17″N 141°31′25″E / 38.27139°N 141.52361°E / 38.27139; 141.52361

The Oshika Peninsula (牡鹿半島 Oshika-hantō, also pronounced "Ojika") BÁN ĐẢO OSHIKA LÀ MỘT BÁN ĐẢO NẰM TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CHẠY THEO HƯỚNG ĐÔNG NAM  , XUẤT PHÁT TỪ BỜ BIỂN CỦA QUẬN MIYAGI Ở ĐÔNG BẮC ĐẢO HONSHU , HÒN ĐẢO CHÁNH CỦA NHỰT . is a peninsula which projects southeast into the Pacific Ocean from the coast of Miyagi Prefecture in northeast Honshū, the main island of Japan.
The peninsula is most visited as the gateway to the sacred island of Kinkasan, which can be accessed by ferries running from the costal BÁN ĐẢO NÀY ĐƯỢC THĂM VIẾNG NHIỀU NHỨT DO LÀ CỬA NGỎ ĐI TỚI ĐẢO KINKASAN LINH THIÊNG ; CÓ THỂ ĐẾN ĐẢO BẰNG TÀU ĐÒ ĐI TỪ CẢNG ĐÁNH BẮT CÁ VOI AYUKAWA TẠI TP ISHINOMAKI QUẬN MIYAGI VÀ TỪ TP ONAGAWA . whaling port of Ayukawa in Ishinomaki, Miyagi and from Onagawa.

2011 Earthquake and Tsunami/ĐỘNG ĐẤT 2011 VÀ SÓNG THẦN .

The Oshika Peninsula is the closest part of Honshu to the epicenter BÁN ĐẢO OSHIKA LÀ PHẦN CỦA ĐẢO HONSHU (NHỰT) GẦN CHẤN TÂM NHỨT . of the 2011 Tōhoku Earthquake, with the island of Kinkasan to the east being only slightly closer. PHÍA ĐÔNG CỦA BÁN ĐẢO LÀ ĐẢO KINKASAN . A report on March 14 indicated that 1,000 bodies had been found washed ashore on the peninsula. MỘT BÁO CÁO NGÀY 14.3 CHO BIẾT RẰNG 1000 XÁC ĐẢ ĐƯỢC TÌM THẤY TẤP VÀO BỜ CỦA BÁN ĐẢO .[1] The March 11 earthquake shifted Japan's Oshika Peninsula near the epicenter by 5.3 metres (17 ft) and dropped it by 1.2 metres (3.9 ft), TRẬN ĐỘNG ĐẤT NGÀY 11.3 ĐẢ NÂNG BÁN ĐẢO LÊN CAO 5.3 M , SAU ĐÓ HẠ BỚT 1.2 M (NHƯ VẬY MẶT ĐẤT ĐẢ DÂNG CAO 5.3 – 1.2 = 4.1 M) , CƠ QUAN THÔNG TIN VỀ KHÔNG GIAN ĐỊA CẦU TẠI TSUKUBA , NHẬT ĐẢ BÁO CÁO .the Geospatial Information Authority in Tsukuba, Japan, reported. Those two land mass movements are records for Japan, according to government figures.[2]

No comments:

Post a Comment