Thursday, March 24, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

CẢNH HOẢNG LOẠN VÌ NƯỚC UỐNG NHIỂM PHÓNG XẠ TẠI TOKYO .

(hysteria mounts over radioactive tokyo water) . NGUỒN : BÁO NHỰT .

No comments:

Post a Comment