Sunday, March 6, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KỶ THUẬT LÀM GREEN ROOF TẠI MỶ , DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM .


TÔI RẤT THÍCH HÌNH NÀY VÀ HÌNH ÁP CHÓT . NGƯỜI KỶ SƯ ĐẢ VẺ RẤT CÔNG PHU , CHÚ Ý ĐẾN TỪNG CHI TIẾT . CÔNG VIỆC CỦA CÁC NHÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA/GRAPHIC DESIGNER NGÀY NÀY KHỎE HƠN LÚC TRƯỚC RẤT NHIỀU LÀ NHỜ CÁC PHẦN MỀM VỀ ĐỒ HỌA NHƯ AUTO-CAD . MỔI SOFTWARE NÀY GIÁ VÀI NGÀN ĐÔ , MẮC HƠN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VISTA HAY WINDOWS 7 .


No comments:

Post a Comment