Sunday, March 13, 2011

ÂM NHẠC .

BẠN NÀO MUỐN NGHE BẢN CANON IN D MAJOR CỦA PACHEBEL , MỘT BẢN NHẠC BẤT HỦ CÓ CÁCH ĐÂY TRÊN DƯỚI 300  NĂM , XIN CHÉP VÀ DÁN LINK DƯỚI ĐÂY VÀO SEARCH BAR ; SAU ĐÓ NHẤP ENTER , THẾ LÀ CÓ THỂ NGHE .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Canon_and_Gigue_in_D.ogg

NGƯỜI SÁNG TÁC LÀ NHẠC SỈ NGƯỜI ĐỨC TÊN JOHANN PACHEBEL , SINH NĂM 1653 CHẾT 1706 . ÔNG ĐẢ SÁNG TÁC NHIỀU BẢN NHẠC TRONG ĐÓ  NỔI TIẾNG NHỨT LÀ BẢN CANON IN D MAJOR . BẢN NÀY DÀI 6:26 PHÚT . TRONG NHẠC CỔ ĐIỂN TÂY PHƯƠNG , TÔI THÍCH NHỨT BẢN NÀY . TÁC GIẢ ĐẢ CHẾT CÁCH ĐÂY GẦN 300 NĂM THẾ MÀ BẢN NHẠC NÀY VẨN SỐNG MẢI .
HÔM QUA , 12.03 , TÔI ĐẢ  GIỚI  THIỆU BẢN NHẠC NÀY VỚI CÁC CON CỦA MỘT NGƯỜI BẠN VÀ  KHUYÊN CÁC CHÁU NÊN TẬP DƯỢT ; SAU ĐÓ BA MẸ CÁC CHÁU SẺ QUAY THÀNH MỘT CLIP VÀ TẢI LÊN YOUTUBE . (CÁC CHÁU NÀY ĐỨA LỚN NHỨT 13 VÀ BÉ NHỨT 6 TUỔI) . KHI ĐÓ TÔI SẺ POST CÁI VIDEO CLIP NÀY ĐỂ CÁC BẠN CÙNG THƯỞNG THỨC TÀI NĂNG CỦA CÁC TRẺ EM VIỆT NAM TẠI MỶ .

No comments:

Post a Comment