Monday, March 28, 2011

CUỘC ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG .

ẢNH TRÊN CÙNG : CHỤP NGÀY 2/2/1952 VỚI CHÚ THÍCH "BA 32 TUỔI , LÚC Ở TÙ RA , VÌ CHỐNG PHÁP" . BA TÔI ĐẢ BẮT ĐẦU TẠO DỰNG CƠ NGHIỆP TỪ GIAI ĐOẠN NÀY KHI LÀM VIỆC CHO NHÀ THẦU KHOÁN PHẠM-VĂN-ĐỊNH Ở TÂN ĐỊNH , QUẬN 1 , SÀI GÒN . THEO BA TÔI NÓI , BA TÔI ĐẢ HỌC ĐƯỢC MỘT NĂM TẠI TRƯỜNG Y KHOA ĐÔNG DƯƠNG Ở HÀ NỘI ; NHƯNG VÌ KHÔNG MUỐN GÂY TỐN KÉM CHO ÔNG BÀ NỘI , TRONG THẬP NIÊN 1940 ? , BA TÔI ĐẢ BỎ HỌC VÀ VÀO NAM LẬP NGHIỆP TẠI ĐỒN ĐIỀN CAO SU ĐẤT ĐỎ , QUẢN LỢI , TỈNH THỦ DẦU MỘT ; VỚI CHỨC VỤ THƯ KÝ COI KHO HÀNG/MAGASIN . TÔI VÀ SỈ ĐẢ RA ĐỜI TRONG GIAI ĐOẠN NÀY . SAU ĐÓ BỊ TÂY BẮT VÀ TRA TẤN VÌ NGHI LÀ VIỆT MINH , GIAM Ở NHÀ LAO THỦ ĐỨC . SAU KHI RA TÙ , BA TÔI  GẦN NHƯ BẠI XỤI , PHẢI NHỜ NHIỀU THÀY NHIỀU THUỐC MỚI ĐI ĐƯỢC ;  SAU ĐÓ BA TÔI VỀ SÀI GÒN LÀM VIỆC CHO NHÀ THẦU KỂ TRÊN .  (THEO ANH BẠN PHÚC , THÌ KHI MỚI VÀO NAM , CÓ THỜI GIAN  BA TÔI Ở NHÀ ÔNG NGOẠI CỦA ANH Ở SÀI GÒN . NẾU CÓ THÊM THÔNG TIN VỀ VIỆC NÀY , XIN ANH PHÚC GHI Ở PHẦN COMMENT , CÁM ƠN ) . ẢNH DƯỚI : KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY , BA KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ VÌ LO LẮNG MỌI THỨ CHO CON CHÁU NỬA  !

CỦNG NHƯ BA , KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY , MÁ KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ VÌ CON CHÁU NỬA !

ẢNH Ở GÓC PHẢI TRÊN : EM HOA CHỤP TẠI MỘT NGÔI CHÙA Ở QUẬN 1 , CÓ TƯỢNG PHẬT NGÀN TAY . BA TÔI LÀ ĐỆ TỬ CỦA THÀY TRỤ TRÌ CHÙA NÀY . RẤT TIẾC LÀ TÔI QUÊN TÊN CHÙA ; HÌNH NHƯ Ở ĐƯỜNG CÔ GIANG HAY CÔ BẮC , QUẬN 2 , GẦN NHÀ ÔNG VỎ KHẮC VĂNBẠN NÀO BIẾT TÊN CHÙA , XIN GHI VÀO PHẦN COMMENT , CÁM ƠN . ẢNH Ở GÓC TRÁI DƯỚI : NGÀY LÀNH THÁNG TỐT ĐỂ DỌN VỀ NHÀ 6-8 ĐỔ THÀNH NHƠN QUẬN TƯ SÀI GÒN DO NHÀ TƯỚNG SỐ TRẦN HỬU ÍCH LÀM . THÀY KHUYÊN MẸ TÔI NÊN DỌN VỀ NHÀ MỚI  VÀO NGÀY 4 - 10 - 1961 GIỜ TÍ TỨC 00:15 ĐẾN 02:00 GIỜ SÁNG (NHẰM NGÀY 25-8 ÂM LỊCH) . RIÊNG BA TÔI THÌ DỌN VỀ NHÀ MỚI NGÀY 10 - 10 - 1961 CỦNG GIỜ TÍ (MỒNG 1 -9 ÂM LỊCH) . GIA ĐÌNH CHỈ AN CƯ TRONG NHÀ NÀY CHƯA TỚI 14 NĂM THÌ CUỘC ĐỔI ĐỜI/UPHEAVAL NĂM 1975 XẢY RA !

No comments:

Post a Comment