Wednesday, March 9, 2011

I / CÁCH DỌN SẠCH Ổ CỨNG/DISK CLEANUP TRÊN WIN XP .

Làm việc này sẻ giúp máy chạy nhanh hơn . Truớc nhứt > Start , Kế đó > Control Panel . Kế đó > Performance & Maintenance . Kế đó > Free Up Space on Your Hard Drive . Hảy chờ đợi , bạn sẻ thấy một windows/khung có chử Disk Cleanup for (C:) . Check/đánh dấu vào các ô trống trừ năm ô sau đây : Web Client/Publisher Temporary Files , Setup Log Files , Office Setup Files , Compress Old Files và Catalog files for the Content Indexer .
Sau đó > OK và > Yes . Việc dọn sạch đỉa/disk cleanup sẻ bắt đầu . Bạn ko còn lo lắng nửa .

II / CÁCH CHỐNG PHÂN MẢNH/DEFRAGMENTATION CHO ĐỈA CỨNG TRÊN WIN XP .

Việc làm củng giúp cho máy chạy nhanh hơn . Truớc nhứt > Start , kế đó > Control Panel , kế đó Performance & Maintenance . Kế đó > Rearrange items on your hard disk to make programs run faster . Một windows/khung có tên Disk Defragmenter xuất hiện . Bạn hảy right click/nhấp phải vào hàng có chử (C:) và chọn Analyze . Hảy chờ đợi . Nếu bạn thấy chử You should not defragment this volume/Bạn ko cần chống phân mảnh thì bạn > Close để đóng khung này lại . Còn nếu bạn thấy chử You should defragment this volume/Bạn nên chống phân mảnh > Defragment . Việc chống phân mảnh/defragmentation sẻ bắt đầu . Để thu nhỏ windows/khung có chử Disk Defragmenter , bạn > vào dấu – ở góc phải của khung . Và bạn có thể an tâm làm việc khác . Việc chống phân mảnh nên làm 2 tuần 1 lần . Nó sẻ giúp máy của bạn chạy nhanh hơn .
Chúc bạn thành công . Chào bạn ,


San Jose ngày 29.11.2010 .No comments:

Post a Comment