Monday, March 14, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

TẠI SAO LÒ PHẢN ỨNG NGUYÊN TỬ Ở NHỰT BỊ NỔ SAU ĐỘNG ĐẤT ?

I / XIN CÁC BẠN COPY AND PASTE/CHÉP VÀ DÁN LINK DƯỚI ĐÂY VÀO SEARCH BAR ; SAU ĐÓ NHẤP ENTER SẺ COI ĐƯỢC VIDEO CLIP  . CÁC BẠN PHẢI CHỜ KHOẢNG MỘT PHÚT ĐỂ CHO PC TẢI XUỐNG . 

http://cnn.com/video/?/video/world/2011/03/14/dnt.japan.reactor.explainer.nhk
 
II / NẾU MUỐN PHÓNG TO MÀN ẢNH CỦA CLIP NÀY , XIN NHẤP VÀO HÌNH CHỬ NHỰT BÊN DƯỚI CỦA MÀN ẢNH CỦA CLIP  (HÌNH DƯỚI) . MÀN ẢNH NÀY SẺ TO BẰNG MÀN HÌNH CỦA PC CỦA BẠN . NẾU MUỐN THU NHỎ THÌ NHẤP VÀO PHÍM ESC Ở GÓC TRÁI TRÊN CỦA KEYBOARD . III / NẾU MUỐN ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH LỚN NHỎ HAY GỬI CLIP NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC (XEM HÌNH DƯỚI) .

No comments:

Post a Comment