Monday, March 21, 2011

MẪU HẠM PHÁP CHARLES DE GAULLE .

XIN COPY /CHÉP VÀ PASTE/DÁN HAI ĐƯỜNG  DẨN BÊN DƯỚI VÀO SEARCH BAR . SAU ĐÓ NHẤP ENTER . BẠN SẼ COI  HAI  VIDEO CLIP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẨU HẠM NÀY .


http://www.youtube.com/watch?v=h98UxNcx2X8&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=_jzVLBHTqAc&feature=player_detailpage


MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ MẪU HẠM NÀY .

The ship can operate a fleet of up to 40 aircraft: Rafale M (range 3,340km), Super Etendard (range 1,682km) and MẪU HẠM CÓ THỂ CHỞ ĐƯỢC MỘT ĐỘI BAY GỒM TỚI 40 CHIẾC NHƯ RAFALE M (TẦM 3.340KM) , SUPER ETENDARD (TẦM 1.682KM) VÀ BA CHIẾC CẢNH BÁO SỚM E-2C HAWKEYE , DO MỸ SẢN XUẤT . three E-2C Hawkeye airborne early warning aircraft. The ship will also support the AS 565 Panther or NH 90 helicopter. MẪU HẠM CŨNG SẼ CHỞ ĐƯỢC TRỰC THĂNG AS 565 PANTHER NH 90 .
The main deck consists of a main runway angled at 8.5° to the ship's axis and an aircraft launch area forward of the island. PHI ĐẠO CHÁNH TẠO VỚI TRỤC CỦA MẪU HẠM MỘT GÓC 8,5 ĐỘ ; KHU VỰC PHÓNG MÁY BAY Ở PHÍA TRƯỚC CỦA MẪU HẠM . These are each equipped with a USN Type C13 catapult, capable of launching one aircraft a minute. Ở KHU NÀY CÓ CÁC MÁY PHÓNG (MÁY BAY) CỦA HẢI QUÂN MỸ TYPE C13 , CÓ THỂ PHÓNG 1 MÁY BAY 1 PHÚT . The runway is 195m long and the whole deck measures 260m x 64m. PHI ĐẠO DÀI 195 M VÀ SÀN CỦA MẪU HẠM ĐO ĐƯỢC 260M X 64M .The carrier is fitted with the Sagem Defense Sécurité (formerly EADS Defence & Electronics) DALAS laser landing aid. MẪU HẠM ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ THỐNG TRỢ GIÚP HẠ CÁNH BẰNG LASER HIỆU DALAS CỦA HẢNG SAGEM DEFENSE SECURITE (TÊN CŨ LÀ EADS DEFENCE & ELECTRONICS) .

No comments:

Post a Comment