Thursday, March 17, 2011

BÀI LUẬN VĂN PHẢI NỘP TRƯỚC THỨ TƯ TUẦN TỚI , 23/3 , CỦA CHÁU TÔI , HIỆN Ở VIỆT NAM VÀ HỌC LỚP CHÍN . 

CÁC BẠN ĐỌC VÀ HẢY SUY NGHĨ CHÁU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC BÀI LUẬN VĂN NÀY TRỪ PHI : 1/ CHÁU RẤT GIỎI VỀ ANH VĂN , 2 / HAY LÀ PHẢI ĐÓNG TIỀN  HỌC THÊM ANH VĂN - VỚI CÔ GIÁO RA ĐỀ NÀY  , 3 / HAY LÀ CÓ GIA SƯ/TUTOR ĐẾN NHÀ DẠY KÈM ; NHƯ TÔI (LÚC KHOẢNG 13 TUỔI ĐÃ CÓ GIA SƯ DẠY THÊM PHÁP VĂN TẠI NHÀ) . SAU ĐÂY LÀ BÀI LUẬN :

" . . .In Viet Nam people do not celebrate Mother's Day or Father's Day. You think it is necessary to have day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea . Follow this outline.

First paragraph : tell your friend the reason(s) for celebrating this day(for children to express their feelings, memorise, and love for their parents, to enhance family traditions, to bring family members close...) .

Second paragraph : give details about :
                                - when to celebrate : in what season, or what month, on what date of the month or day of the week...(why?) .
                                - how to celebrate : having parties, sending cards, going on picnics...
                                - what special gifts to give : gifts to moms, gifts to dads.
                                - what special food to offer .

Third paragraph : State whether or not you think your idea will be supported and you hope the day will be celebrated nationwide. "

 Cháu còn cho biết " . . .vốn kiến thức của cháu về tiếng anh không được cao và bài tập này cháu phải hoàn thành trước ngày thứ tư tuần sau .Bài này cô cháu dặn là phải làm 1,5 mặt giấy A4 vì nó cũng giống như một bài văn. . . "

No comments:

Post a Comment