Sunday, March 13, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

MỘT TRƯỜNG HỢP SỐNG SÓT RẤT HY HỬU SAU SÓNG THẦN Ở NHỰT . THEO CNN .

A dramatic rescue also took place off Japan's coast Sunday, MỘT CUỘC CẤP CỨU XÚC ĐỘNG CỦNG XẢY RA NGOÀI KHƠI NHẬT BẢN NGÀY CHỦ NHỰT . when a Japanese destroyer rescued a 60-year-old man at sea, some 15 kilometers (9 miles) KHI MỘT KHU TRỤC HẠM ĐẢ CỨU MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG 60 TUỔI NGOÀI BIỂN , KHOẢNG 15 KM off Fukushima prefecture, according to Kyodo News Agency.CÁCH QUẬN FUKUSHIMA , THEO HẢNG TIN KYODO .
The man, identified as Hiromitsu Shinkawa of Minami Soma, was swept away with his house, Kyodo said. HẢNG KYODO CHO BIẾT NGƯỜI NÀY , ĐƯỢC BIẾT TÊN LÀ HIROMITSU SHINKAWWA Ở TP MINAMI SOMA , ĐẢ BỊ CUỐN ĐI CÙNG VỚI NHÀ , . He was spotted floating in the sea, waving a self-made red flag while standing on a piece of his house's roof. ÔNG ĐẢ ĐƯỢC TÌM THẤY ĐANG  ĐỨNG TRÊN MỘT PHẦN CỦA MÁI NHÀ  TRÔI TRÊN BIÊN VÀ TAY VẨY CỜ ĐỎ TỰ CHẾ  .
Shinkawa was conscious and in good condition, Kyodo said, HẢNG KYODO NÓI , THEO LỜI KỂ CỦA CÁC VIÊN CHỨC BỘ PHÒNG VỆ , THÌ ÔNG NÀY TỈNH TÁO VÀ SỨC KHỎE TỐT . citing Defense Ministry officials. He was quoted as telling rescuers he had left his home because of the quake, ÔNG ĐẢ NÓI VỚI NHÂN VIÊN CỨU HỘ RẰNG ÔNG ĐẢ RỜI NHÀ DO ĐỘNG ĐẤT but returned home to grab some belongings with his wife NHƯNG ĐẢ CÙNG VỚI VỢ TRỞ LẠI NHÀ ĐỂ LẤY VÀI ĐỒ TÙY THÂN KHI SÓNG THẦN ẬP VÀO . when the tsunami hit. "I was saved by holding onto the roof," he said, "but my wife was swept away." “ TÔI ĐẢ THOÁT CHẾT VÌ BÁM VÀO MÁI NHÀ , “ ÔNG NÓI , “ NHƯNG VỢ TÔI ĐẢ BỊ CUỐN ĐI . “ 
When a member of Japan's Maritime Self Defense Force handed him something to drink on the rescue boat, Shinkawa drank it and burst into tears, Kyodo reported. HẢNG KYODO CHO BIẾT , KHI MỘT NHÂN VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG  VỆ TRÊN BIỂN CỦA NHỰT ĐƯA CHO ÔNG THỨC UỐNG , ÔNG  ĐẢ UỐNG VÀ BẬT KHÓC.
"No helicopters or boats that came nearby noticed me," he said. "... I thought today was the last day of my life." “ KHÔNG CÓ TRỰC THĂNG HAY TÀU NÀO GẦN ĐÂY NHẬN THẤY TÔI , “ ÔNG NÓI . “ . . . TÔI ĐẢ NGHỈ RẰNG HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA TÔI . “

 

No comments:

Post a Comment