Monday, March 14, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

HÌNH ẢNH VỀ ĐÁM TANG ÔNG SÁU BÉ , NGƯỜI BẠN LÂU NĂM  CỦA BA TÔI . ÔNG MỚI TỪ TRẦN CÁCH ĐÂY KHOẢNG 01 TUẦN TẠI SÀI GÒN . HƯỞNG THỌ 85 NĂM .

No comments:

Post a Comment