Monday, March 14, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

BẠN CÓ BIẾT : NHỬNG CON SỐ ĐẢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO ?


SAU ĐÂY LÀ EMAIL , MỚI NHẬN TỪ MỘT NGƯỜI QUEN NÓI VỀ NHỬNG ĐIỀU KỲ LẠ CỦA CÁC CON SỐ . LÀ MỘT NGƯỜI TỪ LÂU ĐẢ ÍT NHIỀU TIN VÀO MÔN NUMEROLOGY VÌ NÓ QUÁ ĐÚNG VỚI TÔI CỦNG NHƯ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI THÌ CHÚNG TA KHÔNG ÍT THÌ NHIỀU CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI NHỬNG CON SỐ , MÀ TA THƯỜNG NGHỈ LÀ VÔ TRI VÔ GIÁC .
NHƯ TRONG MỘT POST ĐẢ ĐĂNG TRÊN BLOG , TÔI ĐẢ VIẾT RẰNG BA TRONG NĂM NGƯỜI DỰ CUỘC HỌP LỊCH SỬ TẠI CAM RANH THÁNG 3 , 1975 , ĐƯA ĐẾN SỰ SỤP ĐỔ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỀU CÓ TÊN CỘNG LẠI BẰNG 13 . ĐÓ LÀ ÔNG THIỆU , ÔNG KHIÊM VÀ TƯỚNG PHÚ . SỐ 13 TƯỢNG TRƯNG CHO THẦN CHẾT , NHƯNG NÓ CỦNG LÀ SỐ CỦA ĐỔI ĐỜI (UPHEAVAL) , BÁO HIỆU VÙNG ĐẤT MỚI SẺ ĐƯỢC KHAI PHÁ . NÓ CỦNG LÀ SỐ CỦA THIÊN TÀI (GENIUS) , VỚI NHỬNG PHÁT MINH , PHÁT KIẾN TRONG NHIỀU LẢNH VỰC . NÓ CỦNG LÀ SỐ CỦA PHÁ BỎ TÍNH CHÍNH THỐNG (ORTHODOX) . TA ĐẢ THẤY ĐIỀU NÀY TRONG MẤY TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM HẢI NGOẠI . 
GIỜ XIN TRỞ LẠI VỚI EMAIL CỦA NGƯỜI QUEN , TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CÁC BẠN :
Năm nay chúng ta sẽ thấy 4 ngày lạ là: 1/1/11; 1/11/11; 11/1/11;11/11/11.. Bây giờ thử làm cái này xem hay lắm: Bạn hãy lấy 2 số cuối cùng của năm sanh của bạn, rồi đem + với số tuổi của mình (tuổi Tây chứ không phải tuổi Ta ...) cuối cùng thì kết quả đều là 111 hết.   Ví Dụ : 85 +26 = 111
Lạ kỳ chưa? Cuộc đời thật là bất công ! Giàu thì nó ghét ! Nghèo thì nó khinh ! Thông Minh thì nó đố kị ! cứ xinh như AI đang đọc tin nhắn này thì AI cũng quý tháng 1/2011 rất đặc biệt. Nó có 5 ngày thứ bảy, 5 ngày chủ nhật, 5 ngày thứ hai trong cùng một tháng. Ðiều này chỉ lặp lại trong mỗi chu kỳ 823 năm. Người ta gọi đó là những túi tiền. Theo luật phong thủy, hãy chuyển tin nhắn này đến 8 người bạn thân và TIỀN sẽ đến với bạn .
NHƯ TÔI SINH NĂM 1947 , NĂM NAY 64 TUỔI . CỘNG HAI SỐ NÀY THÀNH 111 .
VỦ THỤ NÀY CÓ NHIỀU BÍ ẨN , MÀ TA CHỈ BIẾT MỘT PHẦN . QUA VỤ ĐỘNG ĐẤT VỪA RỒI , TA MỚI THẤY CON NGƯỜI TRỞ NÊN BÉ NHỎ , BẤT LỰC TRƯỚC SỨC MẠNH CỦA THIÊN NHIÊN VÀ VỦ TRỤ . NHÌN CẢNH CÁC NHÂN VIÊN CỨU HỘ , KHÔNG CÓ MỘT MÁY MÓC NÀO HẾT MÀ CHỈ DÙNG GẬY CHỌC XUỐNG BÙN ĐEN DÀY GẦN CẢ THƯỚC ĐỂ TÌM XÁC KHIẾN TÔI CỨ TƯỞNG MÌNH ĐANG XEM MỘT PHIM NÓI VỀ MỘT CÂU CHUYỆN XẢY RA CÁCH ĐÂY CẢ NGÀN NĂM . ĐÚNG NHƯ LÀ CÂU NÓI “ LỊCH SỬ LÀ MỘT SỰ LẬP LẠI “ .
TÔI LẠI LIÊN TƯỞNG ĐẾN CÂU NÓI “ NẾU CÓ XẢY RA THẾ CHIẾN THỨ BA BẰNG BOM NGUYÊN TỬ , NHỬNG NGƯỜI SỐNG SÓT (SAU TRẬN CHIẾN NÀY) CHỈ CÓ THỂ DÙNG ĐÁ ĐỂ ĐÁNH NHAU MÀ THÔI .
HẸN THƯ SAU . CHÀO CÁC BẠN ,

No comments:

Post a Comment