Friday, March 4, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

BẠN CÓ BIẾT : DÂN TỘC NÀO CAO NHỨT THẾ GIỚI  ?

ANH CHÀNG NGƯỜI HÒA LAN/DUTCH NÀY , CAO 6 FT 9,9 IN VỚI CÔ VỢ VIỆT CAO 5 FT 1,4 IN . (FOOT = 0,304 M , INCH = 0,025 M) . THEO NATIONAL GEOGRAPHIC DEC 2007 .

ĐỘ CAO TRUNG BÌNH CỦA ĐÀN ÔNG :
- TẠI HÒA LAN  : SANH NĂM 1910 : 5 FT 7,7 IN ; SANH NĂM 1976 : 6 FT   0,4 IN .
- TẠI MỶ             : SANH NĂM 1910 : 5 FT 8,1 IN ; SANH NĂM 1975 : 5 FT 10,5 IN .
THẬT LÀ NHỨC ĐẦU VỚI HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CỦA MỶ VÀ ANH . NÓ KHÔNG ĐƠN GIẢN VÀ HỢP LÝ NHƯ HỆ MÉT/METRIC SYSTEM CỦA PHÁP HAY VIỆT NAM . BAO NHIÊU NGƯỜI ĐẢ TRANH ĐẤU ĐỂ ÁP DỤNG HỆ MÉT TẠI MỶ , NHƯNG KO THÀNH CÔNG . THẾ MỚI SỨC MẠNH CỦA TỰ ÁI DÂN TỘC HAY QUÁN TÍNH . CHỈ KHỔ CHO NHỬNG NGƯỜI ĐẢ QUEN VỚI HỆ MÉT NHƯ TÔI VÀ CÁC NGƯỜI VN KHÁC !!!No comments:

Post a Comment