Sunday, February 13, 2011

QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI .

VỪA TU - HỌC VỪA MỞ - MANG KIẾN -THỨC VỀ VI - TÍNH: Những thần đồng khiến thế giới kinh ng...: " .  Trong một bài trước đây , tôi đả viết rằng chỉ có thuyết Luân Hồi..."

BẠN MUỐN XEM BÀI "NHỬNG THẦN ĐỒNG KHIẾN THẾ GIỚI KINH NGẠC . . . " , BẠN CHỈ CẦN NHẤP VÀO LINK  "VỪA TU - HỌC VỪA MỞ - MANG KIẾN THỨC . . . " NÓ SẺ DẨN BẠN NGAY LẬP TỨC TỚI BÀI NÀY , ĐANG ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN BLOG CỦ CỦA TÔI . VÌ BÀI NÀY RẤT HAY , NÊN TÔI MUỐN NÓ XUẤT HIỆN TRÊN CẢ HAI BLOG CỦ VÀ MỚI .

No comments:

Post a Comment