Tuesday, February 15, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

NÚI LỬA LỚN NHỨT THẾ GIỚI SẮP BÙNG NỔ , THEO TỜ BÁO LÁ CẢI HẠNG HAI CỦA ANH , THE DAILY MIRROR . TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CÁC BẠN ? TÔI CHỈ POST LÊN BLOG ĐỂ CÁC BẠN XEM VÀ SUY LUẬN .

Is the world's largest super-volcano set to erupt for the first time in 600,000 years, wiping out two-thirds of the U.S.? / NÚI LỬA LỚN NHỨT THẾ GIỚI SẮP BÙNG NỔ LẦN ĐẦU TIÊN SAU 600.000 NĂM , QUÉT SẠCH 2/3 NƯỚC MỶ ?  By Daniel Bates

Last updated at 12:16 PM on 25th January 2011
The super-volcano beneath Yellowstone National Park in Wyoming has been rising at a record rate since 2004 . SIÊU NÚI LỬA BÊN DƯỚI CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE BANG WYOMING ĐẢ DÂNG LÊN VỚI ĐỘ KỶ LỤC KỂ TỪ 2004 .

It would explode with a force a thousand times more powerful than the Mount St Helens eruption in 1980. NÓ SẺ BÙNG NỔ VỚI LỰC MẠNH GẤP NGÀN LẦN KỲ PHUN LỬA CỦA NÚI ST HELENS BANG WASHINGTON NĂM 1980 .
Spewing lava far into the sky, a cloud of plant-killing ash would fan out and dump a layer 10ft deep up to 1,000 miles away. PHUN PHÚN THẠCH LÊN TRỜI , VÀ MỘT ĐÁM BỤI TRO GIẾT CHẾT CÂY CỎ SẺ TRÀN LAN VÀ TẠO MỘT LỚP TRO DẦY 3 THƯỚC ĐI XA TỚI 1.600 KM .
Two-thirds of the U.S. could become uninhabitable as toxic air sweeps through it, grounding thousands of flights and forcing millions to leave their homes. 2/3 NƯỚC MỶ SẺ KHÔNG Ở ĐƯỢC DO KHÍ ĐỘC , NGĂN CẢN HÀNG NGÀN CHUYẾN BAY VÀ BUỘC HÀNG TRIỆU NGƯỜI RỜI NHÀ .
On the verge of a catastrophe? Yellowstone National Park's caldera has erupted three times in the last 2.1million years and scientists monitoring it say we could be in for another eruption (file picture)
On the verge of a catastrophe? Yellowstone National Park's caldera has erupted three times in the last 2.1million years and scientists monitoring it say we could be in for another eruption (file picture) . TRÊN BỜ VỰC CỦA ĐẠI HỌA ? NÚI LỬA ĐANG NGỦ TẠI CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE , BANG WYOMING ĐẢ PHUN TRÀO BA LẦN TRONG 2,1 TRIỆU NĂM VỪA QUA VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐANG THEO DỎI NÓI RẰNG NÓ LẠI SẮP PHUN TRÀO . 

This is the nightmare that scientists are predicting could happen if the world’s largest super-volcano erupts for the first time in 600,000 years, as it could do in the near future.
Yellowstone National Park’s caldera has erupted three times in the last 2.1million years and researchers monitoring it say we could be in for another eruption.
They said that the super-volcano underneath the Wyoming park has been rising at a record rate since 2004 - its floor has gone up three inches per year for the last three years alone, the fastest rate since records began in 1923. HỌ NÓI RẰNG NỀN CỦA SIÊU NÚI LỬA TẠI CÔNG VIÊN NÀY ĐẢ TRỒI LÊN VỚI NHỊP ĐỘ KỶ LỤC KỂ TỪ 2004 - TRUNG BÌNH BA INCH/7.5 CM MỔI NĂM CHỈ TRONG BA NĂM VỪA QUA , NHỊP ĐỘ NHANH NHỨT KỂ TỪ SỰ GHI NHẬN BẮT ĐẦU VÀO NĂM 1923 .
But hampered by a lack of data they have stopped short of an all-out warning and they are unable to put a date on when the next disaster might take place. NHƯNG BỊ CẢN TRỞ BỞI THIẾU DỬ KIỆN , HỌ ĐẢ NGỪNG PHÁT ĐI LỜI CẢNH BÁO VÀ HỌ KHÔNG THỂ NÓI RỎ LÚC NÀO TAI HỌA NÀY XẢY RA .
When the eruption finally happens it will dwarf the effect of Iceland’s Eyjafjallajökull volcano, which erupted in April last year, causing travel chaos around the world. KHI NÚI LỬA NÀY PHUN TRÀO , NÓ SẺ QUA MẶT RẤT XA CÁC TÁC HẠI CỦA  NÚI LỬA EYJAFJALLAJOKULL Ở BĂNG ĐẢO BÙNG NỔ VÀO THÁNG 4 NĂM RỒI , GÂY HỔN LOẠN VỀ DU LỊCH TOÀN THẾ GIỚI .
The University of Utah's Bob Smith, an expert in Yellowstone's volcanism told National Geographic: ‘It's an extraordinary uplift, because it covers such a large area and the rates are so high.
‘At the beginning we were concerned it could be leading up to an eruption.’ CHUYÊN GIA VỀ NÚI LỬA YELLOWSTONE THUỘC ĐH UTAH , ÔNG BOB SMITH NÓI VỚI TỜ NATIONAL GEOGRAPHIC : " MẶT ĐẤT ĐẢ  DÂNG LÊN MỘT CÁCH LẠ THƯỜNG , VÌ NÓ CÓ MỘT DIỆN TÍCH RẤT LỚN VÀ VỚI NHỊP ĐỘ RẤT CAO . LÚC ĐẦU CHÚNG TÔI ĐẢ QUAN TÂM CHO RẰNG SẮP CÓ PHUN TRÀO . "
Area of outstanding natural beauty: The Yellowstone caldera (circled in red) in Wyoming is the world's largest super-volcano
Area of outstanding natural beauty: The Yellowstone caldera (circled in red) in Wyoming is the world's largest super-volcano . KHU VỰC CÓ VẺ ĐẸP THIÊN NHIÊN VƯỢT BỰC : CALDERA YELLOWSTONE (VÒNG TRÒN ĐỎ) Ở BANG WYOMING LÀ SIÊU NÚI LỬA LỚN NHỨT THẾ GIỚI .
Scorched earth: An artist's interpretation of how the Midway Basin in the park might look after an eruption
Scorched earth: An artist's interpretation of how the Midway Basin in the park might look after an eruption . MẶT ĐẤT CHÁY BỎNG : HÌNH VẺ MÔ TẢ VÙNG MIDWAY BASIN Ở TRONG CÔNG VIÊN NÀY SẺ NHƯ THẾ NÀO SAU KHI NÚI LỬA PHUN TRÀO .

But he added: ‘Once we saw the magma was at a depth of ten kilometres, we weren't so concerned.
‘If it had been at depths of two or three kilometre we'd have been a lot more concerned.’ NHƯNG ÔNG NÓI THÊM : " NHƯNG KHI THẤY DUNG NHAM LỎNG Ở ĐỘ SÂU 10 KM , CHÚNG TÔI KO LO NỬA . NHƯNG NẾU CHÚNG CÁCH MẶT ĐẤT TỪ 2-3 KM , CHÚNG TÔI QUAN TÂM HƠN . "
Robert B. Smith, professor of geophysics at the University of Utah, who has led a recent study into the volcano, added: ‘Our best evidence is that the crustal magma chamber is filling with molten rock.
‘But we have no idea how long this process goes on before there either is an eruption or the inflow of molten rock stops and the caldera deflates again’. ÔNG ROBERT B. SMITH , GS VỀ VẬT LÝ ĐỊA CẦU TẠI ĐH UTAH , NGƯỜI ĐẢ CẦM ĐẦU MỘT NGHIÊN CỨU MỚI ĐÂY VỀ NÚI LỬ NÀY , NÓI THÊM : " BẰNG CHỨNG RỎ RỆT NHẤT LÀ BUỒNG CHỨA DUNG NHAM LỎNG (Ở VỎ TRÁI ĐẤT) NÀY THÌ ĐẦY ĐÁ NẤU CHẢY . NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT QUÁ TRÌNH NÀY DIỂN RA BAO LÂU TRƯỚC KHI (NÚI LỬA) BÙNG NỔ HAY DÒNG CHẢY CỦA ĐÁ NẤU CHẢY NGỪNG VÀ NỒI NUNG NÀY XẸP XUỐNG .
The Yellowstone Caldera is one of nature’s most awesome creations and sits atop North America’s largest volcanic field. YELLOWSTONE CALDERA LÀ MỘT SÁNG TẠO GÂY KINH HOÀNG  NHỨT CỦA THIÊN NHIÊN VÀ NÓ NẰM TRÊN NÚI LỬA LỚN NHỨT BẮC MỶ .
Its name means ‘cooking pot’ or ‘cauldron’ and it is formed when land collapses following a volcanic explosion. TÊN CỦA NÓ CÓ NGHỈA LÀ "NỒI NẤU"/CAULDRON VÀ NÓ ĐƯỢC TẠO RA KHI MẶT ĐẤT SỤP ĐỔ SAU KHI MỘT NÚI LỬA BÙNG NỔ .
In Yellowstone, some 400 miles beneath the Earth’s surface is a magma ‘hotspot’ which rises to 30 miles underground before spreading out over an area of 300 miles across. TẠI YELLOWSTONE , KHOẢNG 400 DẶM DƯỚI MẶT ĐẤT LÀ "ĐIỂM NÓNG" CỦA DUNG NHAM , ĐẢ DÂNG CAO 30 DẶM TRƯỚC KHI TRÀN RA MỘT KHU VỰC RỘNG 300 DẶM . BÊN TRÊN ĐIỂM NÓNG NÀY , NHƯNG VẨN CÒN DƯỚI BỀ MẶT QUẢ ĐẤT LÀ NÚI LỬA ĐANG NGỦ NÀY .
Atop this, but still beneath the surface, sits the slumbering volcano.
July 22, 1980: Mount St Helens in Washington erupts. A Yellowstone caldera eruption would explode with a force a thousand times more powerful
July 22, 1980: Mount St Helens in Washington erupts. A Yellowstone caldera eruption would explode with a force a thousand times more powerful . NGÀY 22.07.1980 , NÚI ST HELENS Ở BANG WASHINGTON PHUN LỬA . NÚI LỬA YELLOWSTONE MỘT KHI BÙNG NỔ SẺ MẠNH GẤP NGÀN LẦN .


Scientists monitoring it believe that a swelling magma reservoir six miles underground may be causing the recent uplifts. CÁC NHÀ KHOA HỌC TIN RẰNG BUỒNG CHỨA DUNG NHẢM LỎNG DƯỚI ĐẤT SÁU DẶM ĐANG PHÌNH LÊN , LÀM CHO MẶT ĐẤT BỊ NÂNG LÊN CAO GẦN ĐÂY .
They have also been keeping an eye on a ‘pancake-shaped blob’ of molten rock the size of Los Angeles which was pressed into the volcano some time ago. HỌ CỦNG ĐANG ĐỂ MẮT TỚI 1 KHỐI DUNG NHAM LỎNG CÓ DẠNG MỘT BÁNH TRÁNG , TO BẰNG VÙNG LOS ANGELES , ĐẢ ÉP VÀO NÚI LỬA NÀY VÀO THỜI GIAN NÀO ĐÓ TRUỚC ĐÂY .
But due the extreme conditions it has been hard to work out what exactly is going on down below, leading researchers unable to say with certainty what will happen - or when. NHƯNG DO ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT , KHÓ MÀ BIẾT CHẮC NHỬNG GÌ XẢY RA BÊN DƯỚI , KHIẾN CÁC NHÀ KHOA HỌC KO THỂ NÓI CHẮC ĐIỀU GÌ SẺ XẢY RA - HOẶC KHI NÀO .
Since the most recent blast 640,000 years ago there have been around 30 smaller eruptions, the most recent of which was 70,000 years ago. LẦN BÙNG NỔ MỚI NHỨT CÁCH ĐÂY 640.000 NĂM ; SAU ĐÓ CÓ KHOẢNG 30 LẦN NHỎ HƠN , LẦN PHUN TRÀO NHỎ NHƯ VẬY GẦN NHỨT CỦNG CÁCH ĐÂY 60.000 NĂM .
They filled the caldera with ash and lava and made the flat landscape that draws thousands of tourists to Yellowstone National Park every year. NHỬNG LẦN PHUN ĐẢ LÀM ĐẦY NỒI NUNG NÀY VỚI TRO VÀ DUNG NHAM VÀ LÀM CHO VÙNG NÀY BẰNG PHẲNG , THU HÚT HÀNG NGÀN DU KHÁCH ĐẾN CÔNG VIÊN YELLOWSTONE MỔI NĂM .
‘Clearly some deep source of magma feeds Yellowstone, and since Yellowstone has erupted in the recent geological past, we know that there is magma at shallower depths too,’ said Dan Dzurisin, a Yellowstone expert with the U.S. Geological Survey at Cascades Volcano Observatory in Washington State. " RỎ RÀNG NHỬNG NGUỒN DUNG NHAM LỎNG Ở  ĐỘ SÂU ĐẢ TẠO RA YELLOWSTONE , VÀ VÌ NÚI LỬA NÀY ĐẢ BÙNG NỔ TRONG QUÁ KHỨ , CHÚNG TÔI BIẾT RẰNG DUNG NHAM LỎNG CỦNG CÓ Ở ĐỘ SÂU GẦN MẶT ĐẤT HƠN , " ÔNG DAN DZURISIN , CHUYÊN VIÊN VỀ YELLOWSTONE , THUỘC  ĐÀI QUAN SÁT NÚI LỬA CASCADES Ở BANG WASHINGTON  THUỘC SỞ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT MỶ/USGS ,  NÓI NHƯ VẬY .
‘There has to be magma in the crust, or we wouldn't have all the hydrothermal activity that we have.
‘There is so much heat coming out of Yellowstone right now that if it wasn't being reheated by magma, the whole system would have gone stone cold since the time of the last eruption 70,000 years ago.’ " HOẶC LÀ CÓ DUNG NHAM LỎNG TRONG VỎ TRÁI ĐẤT , HOẶC CHÚNG TA  KO CÓ NHỬNG HOẠT ĐỘNG ĐỊA NHIỆT MÀ CHÚNG TA ĐANG THẤY . RẤT NHIỀU HƠI NÓNG TỎA RA TỪ YELLOWSTONE VÀ NẾU NÓ KHÔNG TẠO BỞI DUNG NHAM LỎNG , TOÀN HỆ THỐNG SẺ PHẢI  LẠNH LẺO KỂ TỪ LẦN PHUN CUỐI CÙNG CÁCH ĐÂY 70.000 NĂM . " 
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1350123/Worlds-largest-volcano-Yellowstone-National-Park-wipe-thirds-US.html#ixzz1E2uW5T00 .
CHÚ THÍCH : SỞ DỈ TÔI ĐỂ VỪA NGUYÊN BẢN VỪA BẢN DỊCH NHẰM GIÚP CÁC BẠN TRẺ Ở VIỆT NAM HỌC THÊM TIẾNG ANH KHI ĐỌC BÀI NÀY .

DỊCH XONG TRONG BUỔI SÁNG NGÀY 15.02.2011 SAU KHI ĐỌC BÀI NÀY TRÊN MỘT WEBSITE CÓ TỰA "2011 PREDICTIONS" .

2 comments:

  1. Tài liệu nghiên cứu này rất hay và quan trọng nửa.

    ReplyDelete