Friday, February 25, 2011


CÔN TRÙNG NGỤY TRANG ĐỂ SỐNG CÒN /MIMIC OF INSECTS .

TẠO SỰ PHÂN TRÍ/DIVERSION : NẾU MỘT CON CHIM NHẮM VÀO MỘT CON RỆP CÂY CÓ CHÂN GIỐNG NHƯ LÁ CỜ/FLAG-FOOTED BUG ĐANG ĐẬU TRÊN MỘT HOA LẠC TIÊN (PASSIONFLOWER) CÓ THỂ THẤY SỰ VỔ CỦA HAI CÁI “LÁ CỜ”/FLAG – ĐÂY LÀ CỐ GẮNG/ATTEMPT CỦA CON CÔN TRÙNG NÀY ĐỂ KHIẾN KẺ SĂN MỒI CẮN VÀO NHỬNG CÁI CHÂN KHÔNG CẦN THIẾT/NONESSENTIAL LIMB , TRÁNH XA PHẦN NỒNG CỐT QUAN TRỌNG/VITAL CORE CỦA NÓ .

GIỐNG NHƯ CÂY : GIỐNG NHƯ LÁ CÂY ĐẾN TỪNG CHẤM NÂU VÀ RÌA RĂNG CƯA (NOTCHED EDGE) , HAI CON CHÂU CHẤU VOI/KATYTID THUỘC GIỐNG MIMETICA VỚI CHÂN GIỐNG NHƯ QUE CÂY/TWIGLIKE CÓ THỂ NGHỈ NGƠI HOẶC ĂN MÀ KHÔNG SỢ AI THẤY MÌNH/WITHOUT DRAWING ATTENTION . TUY NHIÊN , NHỬNG CỐ GẮNG TỐT NHỨT ĐỂ TRỘN LẨN VỚI CHUNG QUANH ĐÔI KHI CỦNG THẤT BẠI . MƠN MỞN/FRESHY , NHIỀU PROTEIN , VÀ KO CÓ ĐỘC TỐ , NHỬNG CON KATYTID ĐƯỢC TÌM KIẾM MỘT CÁCH THÈM THUỒNG VÀ BỊ BẮT /AVIDLY SEEK AND CATCH VÌ CON MẮT TIN TƯỜNG/KEEN-EYED CỦA NHỬNG CON KHỈ , CHIM , THẰN LẰN , NHÁI/FROG , VÀ RẮN .

GIẢ MẠO NHÂN DẠNG CỦA BẠN/FAKE YOUR ID : CHE DẤU NGAY CẢ DƯỚI CÁI NHÌN BÌNH THƯỜNG/PLAIN SIGHT , MỘT CON NHỘNG /NYMPH ĐẦU TO , (TÊN KHOA HỌC LÀ) HYALYMENUS (ĐANG NGƯỢC ĐẦU TRONG ẢNH) ĐẢ TIẾN HÓA/TIẾN TRIỂN ĐỂ GIỐNG VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ NHỬNG CON KIẾN ĂN NHỰA CÂY/SAP-EATING ANT ; (ĐÂY LÀ) NHỬNG SINH VẬT DỬ TỢN HƠN CÓ THỂ CHÍCH/ĐỐT VÀ SỬ DỤNG/WIELD ĐỘC TỐ , GAI , VÀ TÍNH BẠO DẠN CHUNG/COMMUNAL GRIT . NHỬNG THÚ ĂN MỒI SỐNG/PREDATOR NÀO ĐẢ BIẾT CÁCH TRÁNH NHỬNG CON KIẾN NÀY CỦNG SẺ BỎ QUA/KHÔNG ĐỂ Ý KẺ LỪA ĐẢO/IMPOSTER NÀY . NHƯNG MÁNH KHÓE/PLOY NÀY CỦNG CÓ NGUY CƠ : NẾU NHỬNG CON KIẾN THẬT KHÁM PHÁ KẺ BẮT CHƯỚC VÔ HẠI/INNOCUOUS NÀY GIỬA ĐÁM KIẾN , CHÚNG SẺ TẤN CÔNG NÓ .

HIỆN RA HAI BỘ MẶT : THÊM MỘT CẶP MẮT , DÙ CHO LÀ GIẢ/EVEN PHONY ONES , CỦNG CÓ THỂ LÀ MỘT LỢI ÍCH/BOON CHO CÔN TRÙNG BỊ SĂN TÌM BỞI THÚ ĂN MỒI SỐNG/PREDATOR CHUYÊN TÌM MỤC TIÊU BẰNG MẮT . SỰ PHÒNG THỦ ĐẦU TIÊN CỦA MỘT CON BỌ NHẨY CÓ MỦI HÌNH CÁI CƯA/SAW-NOSED PLANT HOPPER LÀ NGỤY TRANG (HÌNH TRÊN) . NHƯNG NẾU MỘT CON CHIM , THẰN LẰN , HAY MỘT CON KHÁC NHẮM VÀO NÓ , NÓ SẺ CÓ THỂ LÀM GIẬT MÌNH/STARTLE KẺ THÙ BẰNG CÁCH LỘ RA NHỬNG CHẤM/ĐIỂM/SPOT MÀU ĐỎ CÓ THỂ BỊ TƯỞNG LẦM/MISTAKEN NHƯ LÀ MẮT CỦA MỘT CON VẬT LỚN HƠN . CON BỌ NHẨY NÀY , CÓ MỘT CÁCH PHÒNG THỦ THỨ HAI , LÀ KHI GẶP KẺ THÙ , SẺ RUNG CÁNH/BUZZ TẠO TIẾNG ĐỘNG GIỐNG NHƯ MỘT CON ONG ĐANG ĐỐT/STINGING WASP ĐỂ DỂ DÀNG THOÁT THÂN .

MỘT CON CÀO CÀO DÀI MỘT NGÓN TAY/FINGER-LENGTH KATYTID NGỤY TRANG NHƯ VỎ CÂY CHE PHỦ BỞI ĐỊA Y/LICHEN NÊN KHÓ MÀ NHẬN RA NÓ/BARELY REGISTER TRONG TÁN LÁ THẤP LỜ MỜ /DIM UNDERSTORY CỦA MỘT KHU RỪNG PANAMA . CON CÔN TRÙNG SỐNG VỀ ĐÊM/NOCTURNAL NÀY , GIỬ THẾ BẤT ĐỘNG/STOCK-STILL TRONG NHỬNG GIỜ CÓ ÁNH NẮNG/DAYLIGHT ĐỂ CHE DẤU NHỬNG ĐƯỜNG NÉT CỦA NÓ/CONTOUR .
GIỐNG THỰC VẬT HƠN LÀ ĐỘNG VẬT : MỘT CÁI LÁ BIẾT ĐI GIỐNG CÁI/FEMALE WALKING LEAF Ở MALAYSIA , XUẤT PHÁT TỪ MỘT DÒNG GIỐNG/LINE CỦA NHỬNG CON BẮT CHƯỚC LÁ/LEAF MIMICS . NHÓM CÔN TRÙNG NÀY KO THAY ĐỔI BAO NHIÊU TỪ HƠN 47 TRIỆU NĂM , ĐƯỢC KẾT LUẬN TỪ MỘT PHÁT HIỆN VỀ HÓA THẠCH (FOSSIL) MỚI ĐÂY Ở ĐỨC . CON LỚN NHỨT TRONG HÀNG NGÀN NHỬNG LOÀI/SPECIES GIỐNG LÁ , (TÊN KHOA HỌC LÀ) PHYLLIUM GIGANTEUM CÓ THỂ GIƯƠNG RA/UNFURL TỚI KHOẢNG 4 IN/0,1 M .

BA CON CÓC SỐNG BẰNG LÁ KHÔ/LEAF-LITTER HẦU NHƯ BIẾN MẤT TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT KHU RỪNG Ở PANAMA . ĐỂ TỒN TẠI/STAY ALIVE TRONG MIỀN NHIỆT ĐỚI , NƠI MÀ GẦN NHƯ MỌI VẬT LÀ THỨC ĂN CHO MỘT CON VẬT KHÁC/SOMETHING ELSE , THÔNG THƯỜNG ĐÒI HỎI PHẢI GIAN TRÁ/THỦ ĐOẠN/TRICKERY NHƯ THẾ NÀY ĐỂ ĐÁNH LỪA THÚ SĂN MỒI SỐNG .

LÀM KẺ THÙ LẦM LẨN/CONFOUND : TẠO RA (MODEL) NHỬNG BỘ PHẬN GIẢ VÀ NGỤY TRANG TÀI TÌNH/ELEGANT , NHIỀU CON SÂU RỌM/CATERPILLAR KHIẾN CHO KẺ THÙ PHÂN VÂN/GUESS . MỘT CON SÂU BƯỚM /SILK MOTH CATERPILLAR CÓ MỘT ĐẦU GIẢ , ĐẦY ĐỦ VỚI RÂU ĐỂ DỤ/LURE THÚ ĂN MỒI SỐNG CẮN VÀO ĐUÔI CỦA NÓ . KẾ HOẠCH B : NẾU SỰ LỪA ĐẢO/RUSE NÀY THẤT BẠI , NHỬNG GAI TRÊN ĐẦU THẬT CÓ THỂ BUỘC KẺ TẤN CÔNG PHUN KẺ THÙ VẨN CÒN NGUYÊN VẸN RA/SPILL OUT ITS PREY STILL INTACT .

2 comments:

 1. TOI NAY ANH TAI`DA HET NO'NG VA` SO^'T CHUA ?
  CHUC ANH MAU BINH PHUC .... DE CON GOI BAI VE CHO BEN NHA` XEM NHA.
  THAN MEN

  P.HAU
  SAIGON, THU BAY 2/26/11 - 9:30 PM

  ReplyDelete
 2. Thiên nhiên thật huyền dịu và bí ẩn.

  ReplyDelete