Monday, February 14, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .
KIẾN TRÚC KIỂU "MẸ BỒNG CON" TẠI NEW YORK : XÂY MỘT TÒA NHÀ HIỆN ĐẠI ĐỨNG TRÊN MỘT TÒA NHÀ ĐẢ CÓ SẲN . KTS NGUỜI ANH NORMAN FOSTER ĐẢ KHOÉT MỘT LỔ SÂU BẰNG 9 TẦNG ĐỂ TẠO NÊN MỘT GIẾNG TRỜI/ATRIUM  . SAU ĐÓ , XÂY MỘT TÒA THÁP TRÊN GIẾNG TRỜI ĐÓ . Ở GIẾNG TRỜI CÓ THÁC NUỚC CAO 9 M , NHỬNG CỬA SỔ LỚN ĐỂ ĐƯA ÁNH SÁNG VÀO/CLERESTORY . CÁC CỬA SỔ ĐƯA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TỚI 95 % DIỆN TÍCH XỬ DỤNG . (DIAGRID - A PORTMANTEAU OF DIAGONAL GRID - MỘT THIẾT KẾ ĐỂ XÂY CÁC CÔNG TRÌNH LỚN BẰNG CÁCH DÙNG CÁC KẾT CẤU HÌNH TAM GIÁC BẰNG THÉP VỚI XÀ CHỐNG ĐỞ ĐẶT CHÉO/ DIAGONAL SUPPORT BEAMS . THIẾT KẾ NÀY DÙNG 20 % THÉP ÍT HƠN SO VỚI THIẾT KẾ THÔNG THƯỜNG ; VÀ GIẢM ĐI CÁC CỘT LỚN Ở GÓC VÀ CUNG CẤP SỰ CHIA ĐỀU TỐT HƠN VỀ TẢI TRỌNG/BETTER DISTRIBUTION OF LOAD . - TTT) .

TIÊU THỤ NĂNG LUỢNG CỦA TÒA NHÀ NÀY 22 % ÍT HƠN MỘT NHÀ CHỌC TRỜI CÙNG CỞ – TIẾT KIỆM 2 TRIỆU KW GIỜ MỔI NĂM . THẢM , GẠCH LÓT TRẦN , VÀ BÀN GHẾ/FURNISHINGS ĐUỢC LÀM TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ/RECYCLED MATERIALS ; MỘT HỒ CÓ DUNG TÍCH 14.000 GALLON/52.920 L CHỨA NUỚC MƯA LÀM ẨM/HUMIDIFY GIẾNG TRỜI . 
HÌNH 1 : KHÔNG XÀ NGANG/VERTICAL BEAM ĐUỢC DÙNG CHO CẤU TRÚC BÊN NGOÀI CỦA TÒA NHÀ – LẦN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CỦNG NHƯ THỢ XÂY DỰNG .


HÌNH 2 : MỔI KHUNG HÌNH TAM GIÁC NÀY CAO 4 TẦNG . DO TAM GIÁC CHỊU TRỌNG TÂM TRONG KHI LẠI CUNG CẤP LỰC NGANG/LATERAL STRENGTH , CÁC XÀ KHÔNG CẦN THÊM TRỤ CHỐNG/THANH GIẰNG/BRACE , DO VẬY TIẾT KIỆM 2.000 TẤN THÉP .


HÌNH 3 : NHỬNG SIÊU CỘT NÀY NỐI VỚI TÁM SIÊU CỘT CHÉO/SUPERDIAGONAL DÀI 90 FT/27.36 M . NHỬNG MẤU HÌNH CHỬ Y/Y-NODE KHỔNG LỒ NÀY LÀM TỪ THÉP BẢNG DÀY 2 HAY 3 INCH , CUNG CẤP ĐIỂM NỐI (GIỬA SIÊU CỘT VÀ SIÊU CỘT CHÉO) . VÌ TẢI TRỌNG KHỔNG LỒ VỀ KẾT CẤU , NHỬNG MẤU CHỬ Y CAO 12 FT/3.6 M , NẶNG 20 TẤN NÀY ĐUỢC SẢN XUẤT VỚI SAI SỐ/TOLERANCE LÀ 1/8 IN/O,317 CM ; BA LẦN CHẶT CHẺ HƠN NẾU SO VỚI XÂY DỰNG NHÀ CHỌC TRỜI THÔNG THUỜNG .


THANG CUỐN DÀI 56 FT/17 M , ĐƯA KHÁCH TỪ TẦNG TRỆT TỚI GIẾNG TRỜI Ở TẦNG BA . CÁC KS THỬ THIẾT KẾ CỦA THÁC NƯỚC CAO 30 FT/9 M BẰNG CÁCH DÙNG MỘT MÔ HÌNH (HÌNH DƯỚI PHẢI) . THÁC NƯỚC CHẢY DỌC HAI BÊN CỦA THANG CUỐN  ,  ĐÓNG GÓP VỀ VẺ MỶ THUẬT VÀ NHỬNG CHỨC NĂNG XÂY DỰNG QUAN TRỌNG . ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NƯỚC MƯA CHỨA TRÊN NÓC , NƯỚC NÀY TẠO ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI LÝ TƯỞNG TỪ 30 ĐẾN 50 PHẦN TRĂM , TÙY THUỘC VÀO MÙA , VÀ CẮT GIẢM MỨC TIÊU THỤ VỀ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG MÙA HÈ Ở GIẾNG TRỜI/ATRIUM LÀ 5 PHẦN TRĂM . 


HÌNH TRÁI DƯỚI : NƯỚC CHẢY TRONG NHỬNG ỐNG POLYETHYLENE GẮN Ở SÀN CỦA GIẾNG TRỜI SẺ SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT . VÀO MÙA ĐÔNG , HỆ THỐNG SẺ SƯỞI ẤM SÀN BẰNG ĐÁ GRANIT Ở 78 ĐỘ F/25,5 ĐỘ C , CUNG CẤP 36 PHẦN TRĂM VIỆC SƯỞI ẤM CỦA GIẾNG TRỜI . MÙA HÈ , NÓ TỎA HƠI LẠNH , ĐƯA NHIỆT ĐỘ Ở SÀN XUỐNG CÒN 72 ĐỘ F/22.2 ĐỘ C , CUNG CẤP 10 PHẦN TRĂM VIỆC LÀM MÁT GIẾNG TRỜI . HÌNH TRÊN PHẢI  : ĐỂ MẶC CÁI ÁO/CLADDING BẰNG THÉP KHÔNG RỈ CHO TÒA NHÀ , NGƯỜI TA PHẢI DÙNG CÁC BỆ ĐỨNG HAI TỪNG/DOUBLE-TIER CÓ THỂ DI CHUYỂN PHẢI TRÁI VÀ LÊN XUỐNG . Ở BẤT CỨ TẦNG NÀO TRONG TÒA THÁP , CỦNG CÓ TỚI 30 KIỂU CỬA SỔ . DO VẬY VIỆC LẮP ĐẶT RẤT TRẦN AI/TRICKY . CỬA KIẾNG ĐỀU HAI LỚP , CHO PHÉP ÁNH SÁNG VÀO NHƯNG LẠI PHẢN CHIẾU NHỬNG BUỚC SÓNG/WAVELENGTH TẠO NHIỆT . LỚP KIẾNG BÊN TRONG THÌ DẦY GẤP HAI LẦN BÌNH THUỜNG ; NÓ SẺ NGUYÊN VẸN KHI CÓ THIÊN TAI , TRONG KHI LỚP NGOÀI CÓ THỂ BỊ VỞ NÁT/SHATTER . HÌNH PHẢI DƯỚI : ĐỂ LAU TÒA THÁP 46 TỪNG NÀY , NGƯỜI TA PHẢI LÀM MỘT DÀN GIÁO ĐẶC BIỆT . HỆ THỐNG NÀY GẮN TRÊN NÓC VÀ CÓ NHỬNG “CÁNH TAY” CÓ THỂ DI CHUYỂN VỀ MỌI HƯỚNG ĐỂ NGƯỜI THỢ Ở BỆ ĐỨNG/PLATEFORM CÓ THỂ LAU ĐƯỢC MỌI NGÓC NGÁCH CỦA BỀ MẶT THÁP .HÌNH TRÊN : TÒA NHÀ  KHI ĐẢ HOÀN THÀNH  . HÌNH DUỚI : GIẾNG TRỜI/ATRIUM VỚI THANG CUỐN VÀ CÁC XÀ CHỐNG ĐỞ ĐẶT CHÉO  ;  KTS NORMAN FOSTER, LÚC THIẾT KẾ TÒA THÁP NÀY ÔNG ĐẢ 70 TUỔI .MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC SẮC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI CỦA KTS  NORMAN FOSTER . 


 
 

No comments:

Post a Comment