Sunday, February 20, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

MỘT ẢNH VỀ MỘT PHIÊN XỬ BẮN TẠI TRUNG QUỐC .


HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ DANH BỊ BẮT TRONG MỘT CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI DÂN CHỦ Ở NAM TQ ĐANG SẮP BỊ XỬ BẮN/PREPARED FOR EXECUTION VÀ BỊ BẮN VÀO SAU LƯNG . HÌNH ẢNH NHỬNG XÁC CHẾT NÀY SẺ  ĐƯỢC ĐĂNG TẢI/POST  NHƯ MỘT LỜI CẢNH BÁO CÔNG CỘNG . NGUỒN : NATIONAL GEOGRAPHIC JULY 1991 .

No comments:

Post a Comment