Saturday, February 12, 2011

 " ĐỜI TÔI KHỔ NHƯ CHÓ " , NHỬNG AI HAY NÓI NHƯ VẬY , HẢY XEM CÁC HÌNH NÀY .
CHÓ "SLICK" ĐƯỢC ĐI XE PORSCH MÀU ĐEN , NGẮM VỊNH/BAYVIEW . ĐỜI LÀ MỘT CHUỔI NGÀY HUY HOÀNG CHO CHÓ Ở KHU VỰC MARIN , TP SAN FRANCISCO , BANG CALIFORNIA , MỶ .

BÀ CHỦ CỦA NÓ .

CHÓ "LEO" NGỒI YÊN ĐỂ ĐƯỢC VẺ CHÂN DUNG , VỚI TIỀN CÔNG KHOẢNG 1.500 ĐÔ .

ĐẾN NHÀ LÀM MASSAGE CHO CHÓ VỚI GIÁ 75 ĐÔ/GIỜ .

NHỬNG CỬA HÀNG SANG TRỌNG CHÀO ĐÓN CÔ JULIA FRINK , NGƯỜI DẨN CHÓ ĐỊ DẠO VÀ KHÁCH HÀNG ; CÁC NGƯỜI CHỦ  YÊU CẦU NHỬNG  CON CHÓ SHIH TZUS NÀY TRỞ VỀ NHÀ VỚI CHÂN CẲNG THẬT LÀ SẠCH/IMMACULATE PAWS .

SỐ HIỆU BƯU ĐIỆN/ZIP CODE CỦA KHU VỰC MARIN .

CHÓ CỦNG THAM GIA ĂN UỐNG VỚI CHỦ .

No comments:

Post a Comment