Saturday, February 12, 2011

COMPUTER .

CÁCH VÀO BIOS HAY CMOS SET-UP UTILITY ĐỂ DOWNLOAD 1 HỆ ĐIỀU HÀNH MỚI NHƯ UBUNTU .

SAU KHI MỞ MÁY , KHI THẤY LOGO CỦA HẢNG SẢN XUẤT PC HIỆN RA , CHẲNG HẠN MSI , BẠN NHẤP LIỀN VÀO DELETE . HOẶC KHI BẠN THẤY HÀNG CHỬ PRESS DELETE TO ENTER SET UP THÌ NHẤP DELETE LIỀN .
MỘT LÁT SAU 1 BẢNG CÓ TÊN CMOS SET-UP UTILITY HIỆN RA ; XEM HÌNH DƯỚI .
CÁI CMOS SET-UP UTILITY CỦA PC CỦA BẠN CÓ THỂ LÀ HÌNH TRÊN . NẾU ĐÚNG , BẠN XỬ DỤNG PHÍM CÓ MỦI TÊN/ARROW , NẰM Ở GÓC PHẢI DƯỚI CỦA KEYBOARD ĐỂ ĐƯA CURSOR XUỐNG TỚI CHỔ ADVANCED BIOS FEATURES . KẾ ĐÓ BẠN NHẤP  ENTER ĐỂ CHỌN .

CÁI CMOS SET-UP UTILITY CỦA PC CỦA BẠN CỦNG CÓ THỂ CÓ THỂ LÀ HÌNH TRÊN . NẾU ĐÚNG , BẠN XỬ DỤNG PHÍM CÓ MỦI TÊN/ARROW , NẰM Ở GÓC PHẢI DƯỚI CỦA KEYBOARD ĐỂ ĐƯA CURSOR XUỐNG TỚI CHỔ ADVANCED BIOS FEATURES . KẾ ĐÓ BẠN NHẤP  ENTER ĐỂ CHỌN .

KHI TRANG ADVANCED BIOS FEATURES HIỆN RA , DÙNG PHÍM CÓ MỦI TÊN/ARROW ĐỂ ĐƯA CURSOR TỚI CHỬ BOOT SEQUENCE/THỨ TỰ KHỞI ĐỘNG VÀ NHẤP ENTER ĐỂ CHỌN .

BOOT SEQUENCE , BẠN DÙNG PHÍM CÓ MỦI TÊN ĐỂ ĐƯA CURSOR TỚI CD/DVD DRIVES . BẠN NHẤP ENTER ĐỂ CHỌN . KẾ ĐÓ BẠN LẮP CD CỦA UBUNTU VÀO MÁY , NHẤP VÀO PHÍM F 10 , SAU ĐÓ CHỌN YES VÀ NHẤP ENTER . THẾ LÀ CD NÀY ĐƯỢC DOWNLOAD VÀO HARD DRIVE . KHOẢNG 30 PHÚT SAU , ĐỈA SẺ EJECT . BẠN LẤY ĐỈA , ĐÓNG LẠI HỘP ĐỰNG ĐỈA VÀ NHẤP ENTER . MÁY SẺ TẮT . CHỜ 1-2 PHÚT SAU , BẠN P0WER ON , THẾ LÀ PC BẮT ĐẦU CHẠY , BẠN LOG IN . CHÚC BẠN THÀNH CÔNG .

1 comment: