Tuesday, February 22, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

TAMING TYPHOONS: Incredible Storm Water System in Japan

CHẾ NGỰ GIÔNG BẢO : HỆ THOÁT THOÁT LỦ TẠI NHỰT .

If you think that’s a computer rendering, guess again. NẾU BẠN NGHỈ ĐÂY LÀ MỘT HÌNH ẢNH DO MÁY TÍNH TẠO RA , BẠN HẢY ĐOÁN LẠI . The incredible engineering masterpiece pictured above is a massive stormwater management solution for the metropolitan area of the city of Saitama, Japan. TÁC PHẨM KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NÀY LÀ MỘT GIẢI PHÁP CHỐNG MƯA LỦ KHỔNG LỒ CHO KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP SAITAMA , NHẬT . While it looks like the set of the next action blockbuster or music video, the structure TRONG KHI NÓ CÓ VẺ NHƯ CẢNH DỰNG CHO MỘT PHIM VIDEO CA NHẠC HAY HÀNH ĐỘNG THUỘC LOẠI BOM TẤN , CẤU TRÚC NÀY is real and will leave you washed away if you overstay your welcome when a typhoon hits. LÀ THẬT VÀ BẠN SẺ BỊ QUÉT ĐI NẾU BẠN TIẾP TỤC Ở NƠI NÀY KHI MỘT CƠN BẢO ĐỔ XUỐNG . 


To avoid floodings on typhoon season, the city of Saitama in Japan features an impressive storm sewer system. ĐỂ TRÁNH NGẬP LỤT TRONG MÙA MƯA BẢO . TP SAITAMA Ở NHẬT ĐẢ CÓ MỘT HỆ THỐNG THOÁT LỦ GÂY ẤN TƯỢNG .Its construction started in 1992, and its composed by giant concrete silos CÔNG TRÌNH BẮT ĐẦU VÀO 1992 , VÀ GỒM CÓ NHỬNG GIẾNG THU NƯỚC KHỔNG LỒ BẰNG BÊ TÔNG CAO 65 M , RỘNG 32 M (65m tall, 32m wide) connected by 6.4km of underground tunnels 50m below the surface. ĐƯỢC NỐI KẾT VỚI NHAU BỞI 6.4 KM ĐƯỜNG HẦM NGẦM , CÁCH MẶT ĐẤT 50 M . CÔNG TRÌNH NÀY CÓ HỒ CHỨA KHỔNG LỒ : CAO 25.4 M , DÀI 177 M VÀ RỘNG 78 M , VỚI 59 CỘT BÊ TÔNG . It also has a giant tank: 25.4m tall, 177m long and 78 wide, with 59 concrete columns.
This impressive structure is opened for tourists. More pictures  and videos below. Be sure to check out the truck being lifted through the sewer!.
Official website here. Seen at Plataforma Urbana.


              SƠ ĐỒ CỦA HỆ THỐNG THOÁT LỦ CỦA TP SAITAMA .

HẦM CHỨA NƯỚC KHỔNG LỒ


MỘT TRONG NHỬNG GIẾNG THU NƯỚC KHỔNG LỒ BẰNG BÊ TÔNG CAO 65 M , RỘNG 32 M
HỆ THỐNG ĐƯỜNG HẦM DÀI 6.4 KM , CHẠY NGẦM CÁCH MẶT ĐẤT 50 M .
HẦM CHỨA NƯỚC  KHỔNG LỒ : CAO 25.4 M , DÀI 177 M VÀ RỘNG 78 M , VỚI 59 CỘT BÊ TÔNG


THẢ XE TẢI XUỐNG HỆ THỐNG THOÁT LỦ QUA MỘT GIẾNG THU NƯỚC

ẢNH MỘT GIẾNG THU NƯỚC .
 

1 comment:

  1. Công trình này đòi hỏi kỷ thuật cao và kinh phí lớn.Chỉ có nhửng nước phát triển như nước Nhật mới đủ khả năng thực hiện.

    ReplyDelete