Saturday, February 19, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

TƯỢNG PHẬT LỚN NHỨT THẾ GIỚI TẠI ẤN ĐỘ .

HÌNH 1 : DỰ ÁN MAITREYA NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NGHỆ SỈ VÀ KỶ SƯ Ở ẤN ĐỘ , VỚI KINH PHÍ ĐÓNG GÓP TỪ PHẬT TỬ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI . TƯỢNG PHỦ ĐỒNG , CAO 500 FT/ 150 M . BẠN HẢY SO SÁNH VỚI TƯỢNG NỬ THẦN TỰ DO . BÊN DƯỚI TƯỢNG PHẬT LÀ MỘT TÒA NHÀ 17 TỪNG CHỨA NHỬNG PHÒNG CẦU NGUYỆN , MỘT VIỆN BẢO TÀNG VÀ HÀNG NGÀN ĐỒ VẬT NGHỆ THUẬT . TƯỢNG Ở TRONG MỘT CÔNG VIÊN RỘNG 40 ACRE VÀ SẺ TỒN TẠI 1000 NĂM .  
HÌNH 2 :  SAU KHI MỘT MỎ Ở RÔ-MA-NI BỊ LỦ DO TUYẾT TAN (XEM BẢN ĐỒ) , NƯỚC ĐẢ ĐỔ XUỐNG SÔNG DANUBE LÀM 2000 TẤN CÁ CHẾT VÌ NHIỂM ĐỘC CYANID VÀ CÁC KIM LOẠI NẶNG . TẠI MỘT NHÁNH CỦA SÔNG DANUBE , CÁC VIÊN CHỨC VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DẢ CỦA HUNG-GA-RI ĐẢ TẬP TRUNG MỌI NỔ LỰC , THEO DỎI CHẶT CHẺ TAI HỌA VỀ MÔI TRƯỜNG NÀY VÀ CHO BIẾT 10 CẶP Ó ĐUÔI TRẮNG/WHITE-TAILED EAGLE , MÀ HỌ ĐƯA VÀO KHU VỰC NÀY TỪ THẬP NIÊN 1980 VẨN AN TOÀN , NHƯNG  CÓ 04 CON KHÁC CHẾT DO ĂN CÁ BỊ  NHIỂM ĐỘC . MỘT CON CHIM MÁI CÒN SỐNG VÀ ĐƯỢC CHỬA TRỊ BỞI BÁC SỈ THÚ Y DERI JANOS (XEM HÌNH) . SAU KHI HOÀN TOÀN BÌNH PHỤC , NÓ SẺ ĐƯỢC THẢ VỀ RỪNG .

No comments:

Post a Comment