Thursday, February 24, 2011


TÔI ĐẢ ĐƯỢC TIỀN BỊNH/SSI NHƯ THẾ NÀO ?
  
TÔI SANG MỶ TỪ NĂM 1994 . TÔI ĐẢ XIN VIỆC NƠI NHIỀU HẢNG ĐIỆN TỬ Ở TP SAN JOSE VÀ TP SANTA CLARA , CALIFORNIA NHƯNG ĐỀU BỊ TỪ CHỐI : CÓ LẺ HỌ THẤY TÔI QUÁ ỐM YẾU VÀ BỊNH TẬT . TUY VẬY VẨN CÓ 1 HẢNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Ở ĐƯỜNG BONNA VENTURA , TP SAN JOSE CHO TÔI THỬ VIỆC : HỌ GIAO CHO 1 CÁI VẶN VÍT CHẠY ĐIỆN VÀ BẢO TÔI VẶN CÁC VÍT VÀO CÁC LỔ . VÌ TÔI ĐỂ VÍT RỚT LÊN RỚT XUỐNG NÊN HỌ NÓI “ĐÂY LÀ VIỆC ĐỂ NHẤT Ở HẢNG MÀ ANH LÀM KO ĐƯỢC NÊN KO THỂ NHẬN ANH LÀM VIỆC” .
VÌ TÔI THẤT NGHIỆP VÀ ĐẢ VAY GA/GENERAL ASISTANCE/TRỢ CẤP TỔNG QUÁT CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA HƠN BA NĂM NÊN KHOẢNG NĂM 1998 , CÁC CÔ SOCIAL WORKER ĐẢ GIÚP TÔI XIN TIỀN BỊNH VÌ TÔI CÓ CHỨNG NHẬN ĐANG BỊ TRẦM CẢM NẶNG HỘI CHỨNG CARPAL TUNNEL SYNDROME (HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM BÀN TAY) .
KHI ĐIỀN ĐƠN GIÚP TÔI , CÔ WORKER CÒN NÓI LÀ LẦN ĐẦU SẺ BỊ TỪ CHỐI . KHI GẶP CÁC BÁC SỈ ĐỂ GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN , TÔI ĐẢ TRÌNH BÀY RẰNG CÓ CHÚT ĐỈNH HỌC VẤN VÀ TIẾNG ANH , NHƯNG DO BỊ CÁC BỊNH TRÊN NÊN KO TÌM VIỆC ĐƯỢC . TÔI CÒN NÓI VỚI BÁC SỈ LÀ “CÁI TÔI ĐANG CẦN LÀ SỨC KHỎE TỐT CHỨ KO PHẢI LÀ TRỢ CẤP TIỀN BỊNH” .
VÀI THÁNG SAU , SỞ AN SINH GỬI THƯ YÊU CẦU TÔI LÊN GẶP HỌ ĐỂ NHẬN TIỀN BỊNH . TÔI RẤT ĐỔI NGẠC NHIÊN VÌ HỌ ĐẢ XẾP TÔI LÀ BỊ TRẦM CẢM NẶNG ĐẾN NỔI KO CHO TÔI GIỬ TIỀN MÀ PHẢI QUA 1 PAYEE (MỔI LẦN DÙNG TIỀN PHẢI ĐI VỚI NGƯỜI NÀY RA NGÂN HÀNG) . MẤY THÁNG SAU , VÌ THẤY PHIỀN PHỨC CHO PAYEE , TÔI XIN TỰ QUẢN LÝ TIỀN CỦA MÌNH VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN .
THẾ LÀ TÔI ĐẢ ĐƯỢC TIỀN BỊNH Ở ĐỘ TUỔI 51 . SAU ĐÓ KHI XIN QUỐC TỊCH , CÔ WORKER HỎI TÔI CÓ CẦN XIN GIẤY CHỨNG CÓ BỊNH TÂM THẦN ĐỂ MIỂN THI , TÔI TRẢ LỜI KO CẦN . THẾ LÀ TÔI PHẢI BỎ RA 1 NĂM , NGÀY ĐÊM NGHE CÁC CASSETTE HỌC 100 CÂU HỎI VỀ LỊCH SỬ VÀ HIẾN PHÁP MỶ BẰNG TIẾNG ANH .
NGÀY ĐI THI , TÔI DỰ ĐỊNH SẺ ĐỔI TÊN ĐỂ CÓ 1 TÊN TỐT THEO NUMEROLOGY/LÝ THUYẾT SỐ  ; NHƯNG TRONG KHI NGỒI CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN , DO BỊ LÊN SỐT RÉT BẤT NGỜ NÊN TÔI QUÁ MỆT CHỈ ĐỦ SỨC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA NHÂN VIÊN SỞ DI TRÚ MÀ KO ĐỀ CẬP TỚI VIỆC ĐỔI TÊN . THẾ LÀ TÔI PHẢI TIẾP TỤC MANG CÁI TÊN CÚNG CƠM TỚI HÔM NAY . TUY VẬY TÔI VẨN DÙNG CÁI TÊN ĂN Ý NHỨT LÀ TRẦN ANH TÚ LÀM USERNAME CHO EMAIL ADDRESS , BLOG , V.V...

No comments:

Post a Comment