Thursday, February 24, 2011

 HÌNH ẢNH HƠI VI PHẠM THUẦN PHONG MỶ TỤC , NÓI THEO THỜI ÔNG DIỆM LÀ CÔNG XÚC TU SỈ . NGUỒN : BÁO LIFE MAY 31 , 1954 .
"
"   CHÂN LÝ BÊN ĐÂY NÚI ALPE KHÁC VỚI CHÂN LÝ BÊN KIA NÚI .  BLAISE PASCAL . 

 "  Ở LA MẢ , PHẢI SỐNG NHƯ NGƯỜI LA MẢ / WHEN IN ROME , DO AS THE ROMANS DO ". 

SỐ LÀ TỜ DAILY MIRROR , ANH QUỐC ĐẢ ĐĂNG LẠI MỘT BÀI BÁO ĐẢ XUẤT HIỆN TRÊN TỜ STRAITS TIME/THỜI BÁO EO BIỂN CỦA SINGAPORE . BÁO NÀY ĐĂNG MỘT BÀI  TƯỜNG TRÌNH CỦA ÔNG MALCOM MACDONALD , TỔNG CAO ỦY CỦA ANH TẠI ĐÔNG NAM Á CÓ TỰA LÀ " MY FRIENDS THE DAYAKS "  . ÔNG NÓI VỀ CHUYẾN ĐI  THĂM MỘT TÙ TRƯỞNG BỘ LẠC TẠI BẮC BORNEO , TRƯỚC ĐÂY NỔI TIẾNG VÌ CÓ TỤC SĂN ĐẦU NGƯỜI .

ẢNH DƯỚI : ÔNG TỔNG CAO ỦY , TAY TRONG TAY VỚI SIAH VÀ SANI , CON GÁI VÀ CHÁU GÁI CỦA TÙ TRƯỞNG JUGAH ; CẢ HAI  ĐƯA ÔNG VÀO MỘT BUỔI TIẾP TÂN CHÍNH THỨC TẠI SARAWAK , BẮC BORNEO .

CÔ CON GÁI SIAH CỦA TÙ TRƯỞNG GIỚI THIỆU CON CỦA MÌNH VỚI  CAO ỦY TRƯỞNG ANH .

1 comment: