Monday, February 21, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO CỦA ĐẠI HỌC COOPER UNION Ở NEW YORK .

( ĐÂY LÀ MỘT CÔNG TRÌNH THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG VỚI GIẾNG TRỜI , HỆ THỐNG PA-NEN ĐỂ TỎA NHIỆT MÙA ĐÔNG , LÀM MÁT TÒA NHÀ VÀO MÙA HÈ . MÁI NHÀ CỦNG TRỒNG CÂY , GIỬ LẠI NƯỚC MƯA . MỘT THANG ĐI BỘ RỘNG SÁU MÉT ĐƯA LÊN 04 TỪNG . MỘT THANG MÁY CHÁNH BỎ QUA-NGỪNG/SKIP-STOP KHIẾN SINH VIÊN PHẢI ĐI BỘ NHIỀU CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE ; CỦNG CÓ THANG MÁY NGỪNG Ở MỌI TỪNG . VÀ CÒN NHIỀU THỨ ĐỘC ĐÁO NỬA . NHƯNG CÔNG TRÌNH NÀY CỦNG LÀ MỘT THÁCH ĐỐ LỚN LAO ĐỐI VỚI NHÀ THẦU XÂY DỰNG NÓ - TTT )


MẶT TIỀN

MÔ HÌNH CỦA TÒA NHÀ

Built to LEED Gold standards and likely to achieve a Platinum rating, 41 Cooper Square will be the first LEED-certified academic laboratory building in New York City. XÂY THEO TIÊU CHUẨN VÀNG CỦA LEED , VÀ CÓ THỂ SẺ ĐƯỢC XẾP HẠNG PLATINIUM , TÒA NHÀ Ở 41 COOPER SQUARE SẺ LÀ MỘT TÒA NHÀ HỌC THUẬT-PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẦU TIÊN CỦA NEW YORK ĐƯỢC LEED CÔNG NHẬN . Designed by Morphosis Architects, the new academic building aspires to manifest the character, culture and vibrancy of both the 150 year-old The Cooper Union institution and of the city in which it was founded. ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI MORPHOSIS ARCHITECTS , TÒA NHÀ HỌC THUẬT MỚI NÀY MONG MỎI SẺ BÀY TỎ ĐƯỢC TÍNH CÁCH , VĂN HÓA VÀ SỰ SỐNG ĐỘNG CỦA CẢ HAI : CƠ SỞ THE COOPER UNION 150 TUỔI VÀ THÀNH PHỐ MÀ CƠ SỞ NÀY THÀNH LẬP .The building reflects the institution’s and architect’s stated goal to create an iconic building – one that reflects its values and aspirations as a center for advanced and innovative education in Art, Architecture and Engineering. TÒA NHÀ SẺ PHẢN ẢNH MỤC TIÊU ĐẢ ĐỀ RA CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ KIẾN TRÚC SƯ LÀ TẠO MỘT TÒA NHÀ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG – ĐỂ PHẢN ẢNH NHỬNG GIÁ TRỊ VÀ KHÁT VỌNG ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ MỘT TRUNG TÂM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN VÀ MỚI LẠ VỀ NGHỆ THUẬT , KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG .
It houses three previously separated schools, and therefore enhances collaboration and cross-disciplinary dialogue among the college’s three schools. TOÀ NHÀ NÀY BAO GỒM BA TÒA NHÀ TRƯỚC ĐÂY TÁCH BIỆT NHAU , VÀ VÌ VẬY SẺ NÂNG CAO/LÀM TĂNG SỰ HỢP TÁC VÀ ĐỐI THOẠI XUYÊN NGHÀNH GIỬA BA TRƯỜNG CỦA ĐẠI HỌC NÀY . Vertical piazza forms the heart of the new academic building. The 6 meter wide grand stairs ascend four stories from the ground level through the sky-lit central atrium. CÔNG VIÊN THẲNG ĐỨNG TẠO NÊN QUẢ TIM CỦA TÒA NHÀ MỚI VỀ HỌC THUẬT NÀY . NHỬNG BẬC THANG RỘNG 6 MÉT ĐI TỪ TỪNG TRỆT LÊN BỐN TỪNG TRÊN ,  QUA GIẾNG TRỜI TRUNG TÂM ĐƯỢC CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN . The stairs themselves are nothing like we seen yet, so we had to post several images of them (just click to enlarge). 


GIẾNG TRỜI/ATRIUM
GIẾNG TRỜI


GIẾNG TRỜI
GIẾNG TRỜI
CẦU THANG LỚN , RỘNG ĐẾN  06 MÉT ĐƯA TỚI 04 TẦNG .


41-cooper-square_-morphosis-entrance
CẦU THANG LỚNHAI HÌNH TRÊN : CẦU THANG LỚN


A full-height atrium enables unique circulation for building occupants, improves the flow of air and provides increased interior day lighting. MỘT GIẾNG TRỜI TOÀN DIỆN CHO PHÉP SỰ DI CHUYỂN/ĐI LẠI ĐỘC ĐÁO CHO NGƯỜI Ở TRONG TÒA NHÀ , CẢI THIỆN LUỒNG KHÔNG KHÍ VÀ GIA TĂNG SỰ CHIẾU SÁNG BÊN TRONG VÀO BAN NGÀY . Seventy-five percent of the building’s regularly occupied spaces are lit by natural daylight. 75 % NHỬNG KHÔNG GIAN THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC DÙNG CỦA TÒA NHÀ ĐƯỢC CHIẾU SÁNG BỞI ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN . This vertical piazza is the social heart of the building, providing a place for impromptu and planned meetings, student gatherings, lectures, and for the intellectual debate that defines the academic environment. CÔNG VIÊN THẲNG ĐỨNG NÀY LÀ TRÁI TIM XẢ HỘI CỦA TÒA NHÀ , CUNG CẤP MỘT NƠI CHO CÁC CUỘC HỌP CÓ VÀ KHÔNG DỰ TRÙ , CÁC CUỘC TỤ HỌP CỦA SINH VIÊN , CÁC BUỔI THUYẾT TRÌNH , VÀ CHO CUỘC TRANH LUẬN TRÍ THỨC ĐỂ ĐỊNH NGHỈA MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT .
From the double-high entry lobby, the grand stair ascends four stories to terminate in a glazed double-high student lounge overlooking the city. TỪ HÀNH LANG CAO HAI TỪNG , CẦU THANG LỚN NÀY SẺ ĐƯA BẠN LÊN BỐN TỪNG ĐỂ RỒI DỪNG LẠI Ở BUỒNG ĐỢI LẮP KÍNH CAO HAI TỪNG NHÌN XUỐNG THÀNH PHỐ . On the fifth through ninth floors, sky lobbies and meeting places (a student lounge, seminar rooms, lockers, and seating areas overlooking the cityscape) are organized around the central atrium. TỪ TẦNG 5 TỚI TẦNG 9 , NHỬNG HÀNH LANG LỘ THIÊN/GIỬA TRỜI VÀ NHỬNG NƠI TỤ HỌP/GẶP GỞ (MỘT BUỒNG ĐỢI CỦA SINH VIÊN , NHỬNG PHÒNG HỌP CHUYÊN ĐỂ , TỦ CÓ KHÓA CHỨA ĐỒ , VÀ NHỬNG KHU CÓ GHẾ NHÌN XUỐNG QUANG CẢNH CỦA THÀNH PHỐ ) ĐƯỢC SẮP XẾP CHUNG QUANG GIẾNG TRỜI TRUNG TÂM . TRONG GIẾNG TRỜI NÀY , NHỬNG CẦU LỘ THIÊN/GIỬA TRỜI VƯƠN RA ĐỂ NỐI KẾT VỚI NHỬNG KHÔNG GIAN KHÔNG NGHI THỨC NÀY . Sky bridges span the atrium to create connections between these informal spaces.

Further reinforcement of the strategy to create a vibrant intellectual space is provided by the “skip-stop” circulation strategy which allows for both increased physical activity and for more spontaneous meeting opportunities. MỘT KHÔNG GIAN HỌC THUẬT/NGHIÊN CỨU SỐNG ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHIẾN LƯỢC DI CHUYỂN BỎ QUA-NGỪNG , CHO PHÉP VỪA GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG VỀ THỂ LỰC VÀ CHO THÊM NHỬNG CƠ HỘI GẶP GỞ TỨC THÌ . The primary skip-stop elevators, which make stops at the first, fifth and eighth floors, encourage occupants to use the grand stairs and sky bridges. NHỬNG THANG MÁY CHÁNH BỎ QUA-NGỪNG , SẺ NGỪNG Ở LẦU 1 , 5 VÀ 8 , KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI XỬ DỤNG DÙNG CẦU THANG CHÁNH VÀ CẦU LỘ THIÊN . NHỬNG THANG MÁY PHỤ NGỪNG Ở MỔI TỪNG , HỢP VỚI TIÊU CHUẨN ADA VÀ DÙNG CHO NHỬNG CÔNG VIỆC NHƯ DI CHUYỂN VẬT LIỆU , TÁC PHẨM , VÀ TRANG BỊ . Secondary elevators stop at each floor, both for ADA compliance and for the practical tasks of moving materials, artworks, and equipment.


THANG MÁY BỎ QUA-NGỪNG/SKIP-STOP
The building reverberates TÒA NHÀ CUNG CẤP ÁNH SÁNG , BÓNG RÂM/MÁT VÀ SỰ TRONG SUỐT THÔNG QUA CÁI VỎ HAI LỚP HIỆU SUẤT CAO CỦA TÒA NHÀ  , with light, shadow and transparency via a high performance exterior double skin whose semi-transparent layer of perforated stainless steel GỒM LỚP VỎ TRONG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ CÓ ĐỤC LỔ NỬA - TRONG SUỐT , VÀ LỚP VỎ NGOÀI  LỢP KÍNH ĐỂ CUNG CẤP SỰ KIỂM SOÁT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG (TÒA NHÀ) wraps the building’s glazed envelope to provide critical interior environmental control, while also allowing for transparencies to reveal the creative activity occurring within. TRONG KHI CỦNG CHO PHÉP SỰ TRONG SUỐT ĐỂ BIỂU LỘ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO BÊN TRONG TÒA NHÀ . The panels reduce the impact of heat radiation during the summer and insulate interior spaces during the winter. NHỬNG TẤM PA-NEN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TỎA NHIỆT TRONG MÙA HÈ VÀ CÁCH NHIỆT NHỬNG KHÔNG GIAN BÊN TRONG (TÒA NHÀ) VÀO MÙA ĐÔNG . A green roof insulates the building, reduces city “heat island” effect, storm water runoff and pollutants. MỘT MÁI NHÀ “XANH” CÁCH NHIỆT CHO TÒA NHÀ , GIẢM THIỂU ĐƯỢC HIỆU ỨNG “ĐẢO NÓNG” TRONG THÀNH PHỐ , LƯỢNG NƯỚC TẠO RA DO GIÔNG BẢONHỬNG CHẤT GÂY Ô NHIỂM . The harvested water is reused. NƯỚC THU GOM ĐƯỢC DÙNG LẠI .

NHỬNG TẤM PA-NEN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TỎA NHIỆT TRONG MÙA HÈ VÀ CÁCH NHIỆT NHỬNG KHÔNG GIAN BÊN TRONG (TÒA NHÀ) VÀO MÙA ĐÔNG.

MỘT MÁI NHÀ “XANH” CÁCH NHIỆT CHO TÒA NHÀ , GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG “ĐẢO NÓNG” TRONG THÀNH PHỐ , LƯỢNG NƯỚC TẠO RA DO GIÔNG BẢO VÀ NHỬNG CHẤT GÂY Ô NHIỂM . NƯỚC THU GOM ĐƯỢC DÙNG LẠI .
Radiant heating and cooling ceiling panels introduce innovative HVAC technology that will boost energy efficiency. NHỬNG TẤM PA-NEN TỎA NHIỆT VÀ PA-NEN LỢP TRẦN LÀM MÁT ĐẢ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HVAC ĐẦY SÁNG TẠO SẺ ĐẨY MẠNH HIỆU SUẤT VỀ NĂNG LƯỢNG . This contributes to making the new building 40 percent more energy efficient than a standard building of its type. ĐIỀU NÀY GIÚP TÒA NHÀ XỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 40 PHẦN TRĂM HỬU HIỆU HƠN MỘT  TÒA NHÀ BÌNH THƯỜNG CÙNG CỞ . MỘT MÁY PHÁT ĐIỆN CUNG CẤP THÊM NĂNG LƯỢNG CHO TÒA NHÀ , THU LẠI NHIỆT ĐẢ THẢI RA VÀ CẮT GIẢM MỘT CÁCH HIỆU QUẢ CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG . cogeneration plant provides additional power to the building, and recovers waste heat and effectively cuts energy costs.
The unique façade, curving profile of the central atrium, its internal organization that encourages occupants MẶT TIỀN ĐỘC ĐÁO , HÌNH DẠNG CONG CỦA GIẾNG TRỜI TRUNG TÂM , SỰ SẮP XẾP BÊN TRONG KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI XỬ DỤNG to be more physically active and collaborative, as well as the green solutions enables Cooper Union to advance NÊN CÓ THÊM HOẠT ĐỘNG VỀ THỂ CHẤT CÔNG TRÌNH TẬP THỂ , CỦNG NHƯ NHỬNG GIẢI PHÁP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG NÀY CHO PHÉP ĐẠI HỌC COOPER UNION THĂNG TIẾN DI SẢN CỦA HỌ VỀ NHỬNG Ý TƯỞNG MỚI LẠ , KIẾN THỨC XUYÊN NGHÀNH , NHỬNG ỨNG DỤNG SÁNG TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI XỬ DỤNG . its legacy of innovative ideas, cross-disciplinary knowledge, and creative practices to its new occupants.

MẶT TIỀN CỦA ĐẠI HỌC COOPER UNION
MẶT CẮT 01

                                         BÌNH ĐỒ 02


3 comments:

 1. Công trình kiến trúc này thật độc đáo trong thiết kế và kết cấu.Nhà thầu xây dựng công trình nầy củng phải xuất sắt nửa.

  ReplyDelete
 2. CAM ON ANH TAI` NHA. DUNG LA MOT CONG TRINH TUYET DEP DE DOI.

  P.HU, SAIGON 22/2/11 - 10:15 PM

  ReplyDelete
 3. Bài viết thật hữu ích. Xin cảm ơn. Công ty Equip chuyên cung cấp máy bơm nước các loại, xin góp thêm bài viết hữu ích. Vui lòng click Sơ đồ lắp đặt máy bơm nước gia đình DAB Grundfos Italy để biết thêm chi tiết.

  ReplyDelete