Thursday, February 24, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

ĐỜI SỐNG HOANG DẢ Ở MỘT KHU ĐẦM LẦY/MARSH  NƠI  CÓ THỦY TRIỀU LÊN XUỐNG HẰNG NGÀY . NGUỒN : LIFEẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : MÙA XUÂNẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : MÙA HẠ


ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : MÙA THU .ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : MÙA ĐÔNG .

1 comment:

  1. Tạo hóa luôn đầy sự bí hiểm mà con người chưa khám phá và giải mả hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên.

    ReplyDelete