Saturday, February 12, 2011


CÔ DÂU 71 TUỔI , CHÚ RỂ 34 TUỔI .CÔ DÂU 71 TUỔI VÀ CHÚ RỂ THÌ 34 .


BÀ WHITNEY CÓ NHIỀU NHÀ , NHƯ CÁI NÀY Ở TP LEXINGTON , BANG KENTUCKY . " NẾU BÀ TA KO Ở NHÀ NÀO QUÁ 02 NGÀY 01 NĂM , BÀ SẺ BÁN NÓ ," HENDRIKSON NÓI .

No comments:

Post a Comment