Thursday, February 24, 2011

MÁY BAY KHỔNG LỒ CỦA LX .

I / TRƯỚC NHỨT LÀ CHIẾC TRỰC THĂNG MIL V-12 , LỚN NHỨT THẾ GIỚI , ĐÃ NÓI TRONG POST TRƯỚC . LIÊN XÔ CHỈ SẢN XUẤT CÓ HAI CHIẾC .


II / CHIẾC KẾ TIẾP , MIL MI-10 CŨNG RẤT LỚN , NHƯNG KO CÒN XỬ DỤNG .


CHIẾC MI-10 ĐẬU TRƯỚC ĐIỆN KREMLIN


III / CHIẾC MIL MI-26 , TRỰC THĂNG LỚN NHỨT THẾ GIỚI VẪN CÒN HOẠT ĐỘNG .

MI-26 CÂU MỘT CHIẾC MI-10 .

MI-26 VÀ CH-47 CỦA MỸ .

MI-26
 IV / VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT ANH KHỔNG LỒ CỦA MỸ , H-17 SKYCRANE , (CẦN TRỤC BAY) VẪN CÒN XỬ DỤNG .


BẠN HẢY SO SÁNH NÓ VỚI HAI CHIẾC XE BÊN DƯỚI BỤNG CỦA NÓ . TỪ BUỒNG LÁI XUỐNG ĐẤT BẠN PHẢI DÙNG THANG ; COI CHỪNG TÉ GẢY CỔ NẾU  BUỒN NGỦ !

1 comment:

  1. Kiểu dáng MI-26 rất gọn đẹp tuy to lớn.

    ReplyDelete