Saturday, February 12, 2011

NGƯỜI XƯA CẢNH CỦ . ẢNH VỀ THIẾT VẬN XA M-113 TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ NGÀY NAY


HÌNH ẢNH 1 ĐÁM MA CỦA MỘT GIA ĐÌNH CHẾT TRONG CUỘC CHIẾN ; VỪA CÓ TRẺ EM LẨN NGƯỜI LỚN . TÔI LẤY TỪ TRÊN 1 WEBSITE CỦA THIẾT GIÁP VN NHƯNG KHÔNG THẤY CÓ CHÚ THÍCH/CAPTION . NHƯNG CÓ THỂ NÓI ĐÓ LÀ 1 GIA ĐÌNH CỦA 1 SQ TRONG NGHÀNH THIẾT GIÁP VÌ CÓ VÀI SQ THAM DỰ ĐỘI NÓN BÊ RÊ ĐEN . KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI ĐÂY LÀ ĐÁM TANG GIA ĐÌNH TRUNG TÁ THIẾT GIÁP NGUYỂN TUẤN  Ở TRẠI PHÙ ĐỔNG , GÒ VẤP , BỊ THẢM SÁT BỞI VC TRONG TRẬN MẬU THÂN 1968 .

CHỞ BẰNG C-130TƯỚNG TRÍ THỊ SÁT MẶT TRẬN

CHỤP TẠI TÂY NINH

TVX M-113 CỦA SĐ 9 BỘ BINH MỶ DÀN HÀNG NGANG TRÊN ĐƯỜNG PHẠM THẾ HIỂN , BÊN KIA CẦU CHỬ Y TRONG TẾT MẬU THÂN 1968 .

1 comment: