Thursday, February 24, 2011

 NGƯỜI GIAO PIZZA 'HOT' NHƯ THẾ NÀY ?

BÊN MỸ CÓ MÓN PIZZA RẤT THÔNG DỤNG . MÓN NÀY XUẤT PHÁT TỪ Ý . HỌ NHỒI BỘT MÌ  , SAU ĐÓ CÁN MỎNG , LÀM THÀNH HÌNH TRÒN . KẾ ĐÓ HỌ BỎ THỊT BẦM , NẤM , CÁC LOẠI ĐẬU , TIÊU , PHO-MA , V.V... RỒI NƯỚNG ; ĂN RẤT NGON . NẾU CÓ YÊU CẤU , HỌ SẼ MANG ĐẾN TẬN NHÀ ; BẠN PHẢI 'BO' (TIP) CHO NGƯỜI GIAO . KHÔNG RỎ Ở VIỆT NAM , MÓN ĂN NÀY CÓ DU NHẬP CHƯA ?

No comments:

Post a Comment